Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcā uzstādīta Latvijā pirmā pilnībā automatizētā laboratorijas iekārtu līnija

Šodien, 1. jūnijā,  Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tika svinīgi atklāta Latvijā pirmā automatizētā laboratorijas iekārtu līnija. Laboratorija “Gaiļezers” tagad ir aprīkota ar inovatīvām un modernām analīžu iekārtām.

Daniels Pavļuts, veselības ministrs: “Paldies par tik nozīmīgo darbu, ko nepagurstoši divu gadu garumā ir veikuši mediķi, tostarp laboratorijas speciālisti, nodrošinot Covid-19 analīžu veikšanu un testēšanas rezultātu sagatavošanu. Automatizētās analīžu līnijas ieviešana ir lielisks piemērs un apliecinājums arī tam, ka Rīgas Austrumu slimnīca, kur pandēmijas laikā ir ārstēti vairāk nekā 10 000 Covid-19 pacientu, ir ne tikai lielākā, bet arī modernākā ārstniecības iestāde Latvijā un, nenoliedzami, arī līdere laboratorisko izmeklējumu jomā, ieviešot gan modernus un mūsdienīgus risinājumus, gan arī nosakot un uzstādot jaunus kvalitātes standartus.”

Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: “Automatizētā iekārtu līnija Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Laboratorijā “Gaiļezers” šobrīd ir pirmais šāda līmeņa laboratorisko izmeklējumu automatizācijas projekts Latvijā. Esam gandarīti, ka salīdzinoši īsā laika posmā spējām īstenot šo projektu. Tas veicinās kvalitatīvas pārmaiņas pacientu ārstēšanas procesā, jo samazināsies analīžu rezultātu gaidīšanas laiks un tiks ievērojami mazināta kļūdas iespēja.”

Prof. Haralds Plaudis: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis un ķirurģijas galvenais speciālists: “Viens no mūsu uzdevumiem ir virzīt inovācijas, tieši tāpēc esam realizējuši šo ambiciozo projektu, kas rezultēsies paaugstinātā izmeklējumu kvalitātē, laboratorijas darba efektivitātē un precīzi prognozējamā izmeklējumu izpildes laikā.”

Nataļja Rešetņaka, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Laboratorijas dienesta konsultante stratēģiskajos jautājumos: “Paraugu plūsmas optimizācija un izmeklējumu automatizācijas ieviešana ir līdz šim apjomīgākais projekts Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Laboratorijas dienesta vēsturē, tā realizācijai 2021. gada vasarā tika organizēts iepirkums. Šī iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu kopsumma ir apmēram 10 miljoni eiro. Uzsvēršu, ka finansējuma avots šim projektam ir pašu līdzekļi – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas saimnieciskās darbības finanšu līdzekļi. Nosaukšu būtiskākos ieguvumus. Turpmāk 1/3 (viena trešdaļa) no Laboratorijā “Gaiļezers” saņemtajiem paraugiem tiks integrēti vienotā testēšanas plūsmā un tas savukārt nodrošinās visiem izmeklējumiem precīzu un paredzamu izpildes laiku, neatkarīgi no laboratorijas noslodzes, kā arī ļaus novērst vai izslēgt “cilvēcisko kļūdu” iespējamību. Paralēli klīniskās ķīmijas un imūnķīmijas izmeklējumu automatizācijai ir atjaunota laboratorijas testēšanas iekārtu bāze arī citās sfērās – hematoloģijā, koaguloģijā, u.c. izmeklējumos. Un visbeidzot, vēlos uzsvērt universitāšu slimnīcu laboratoriju lomu un nozīmīgumu, kas izriet no apstākļiem, ka mūsu slimnīcas stacionāros ārstējas pacienti ar vissmagākajām un vissarežģītākajām veselības problēmām! Tāpat mūsu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika (NMPUK) ir lielākā valstī un sniedz medicīnisko palīdzību pacientiem dažādos akūtos veselības stāvokļos visu diennakti (24/7), kā arī citas Valsts nozīmīguma klīnikas, kur ārstējas īpaši smagi pacienti. Tas nosaka sevišķi augstas prasības Laboratorijas dienesta darbam, kur svarīgākie faktori ir personāla kompetence, kā arī drošs un ātrs analīžu veikšanas process. Covid-19 pandēmijā strādājām 24/7 režīmā un guvām ne tikai pieredzi un atziņas par Laboratorijas lomu, bet arī definējām nākotnē sasniedzamos mērķus. Viens no šiem definētajiem mērķiem ir īstenots!”

Baiba Eglīte, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Laboratorijas dienesta Laboratorijas “Gaiļezers” vadītāja: “Automatizētā iekārtu līnija Laboratorijai “Gaiļezers” nodrošina pilnu paraugu aprites ciklu – pirms-izmeklēšanas posmā – preanalītikas iekārtā paraugu stobriņi tiek sašķiroti, centrifugēti, tiek pārbaudīta paraugu kvalitāte un derīgums testēšanai, tad elektrisks konveijers nogādā katru stobriņu uz attiecīgo testēšanas iekārtu – analizatoru, kur tiek veikta testēšana. Līnija savieno vairākus analizatorus vienotā sistēmā; pēcizmeklēšanas posmā izmeklējamais materiāls tiek sagrupēts arhivēšanai vai atkārtotai testēšanai, ja ir tāda nepieciešamība. Savukārt visu apvienojošā starp-programmatūra (middleware) dod iespēju pieslēgt arī iekārtas, kas atrodas autonomi no automatizācijas līnijas, kā arī jebkura izmeklējamā parauga statuss ir izsekojams reālajā laikā jebkurā izmeklējumu posmā. Tāpat tiek nodrošināta iespēja klīniski steidzamajiem testiem piešķirt ārpuskārtas (Cito!) izmeklējumu statusu, garantējot visīsāko izpildes laiku klīniski svarīgiem testiem neatkarīgi no kopējās paraugu plūsmas intensitātes – piemēram, ja paraugs nosūtīts no intensīvās terapijas nodaļas.”

Kaspars Plūme, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis: “Laboratorijā “Gaiļezers” ir veikta apjomīga telpu un komunikāciju pārbūve – apvienojot sešas nelielas telpas un gaiteni. Tas bija liels izaicinājums, ņemot vērā apstākļus, ka Laboratorija “Gaiļezers” ne mirkli nevarēja būt “dīkstāvē”. Šobrīd esam plašās, gaišās un modernās laboratorijas telpās.”

Paraugu pieņemšanas, reģistrācijas un loģistikas daļas vadītājs Nikita Vovnijs

Ņikita Vovnijs, Laboratorijas dienesta pieņemšanas, reģistrācijas un loģistikas daļas vadītājs: “Vairāku analizatoru saslēgšana vienā līnijā būtiski vienkāršo paraugu maršrutizāciju laboratorijā, kā arī samazina nepieciešamās manuālās darbības ar paraugiem. Tiek ietaupīts arī transportēšanas attālums, ar ko panākts ievērojams cilvēkresursu ietaupījums, kas ir īpaši svarīgi apstākļos, kad ļoti trūkst speciālistu darbam laboratorijā.”

Galvenie Laboratorijas dienesta partneri projekta realizācijā bija uzņēmumi – “Roche Latvija”, “Siemens Healthcare Oy” Latvijas filiāle un uzņēmums Abbot.