Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcā panākta vienošanās par ārstēšanas nepārtrauktības nodrošināšanu ķirurģijas profila onkoloģiskajiem pacientiem

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā sekmīgi noslēdzās speciāli izveidotas darba grupas darbs, kuras mērķis bija rast risinājumu un vienoties par turpmāko slimnīcas darba organizāciju stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” remontdarbu laikā, lai nodrošinātu ārstēšanas procesu un ķirurģiskās operācijas onkoloģiskajiem pacientiem nepieciešamajā apjomā.

Šodien, 19.aprīlī, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji – padomes priekšsēdētāja vietnieks Valts Ābols, valdes priekšsēdētāja p.i. Aleksejs Višņakovs, valdes loceklis profesors Haralds Plaudis, stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” galvenais ārsts Viesturs Krūmiņš un Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš ziņoja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātiem – par darba grupās panākto vienošanos un turpmāko ārstniecības procesu norisi un nodrošināšanu stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” pacientiem pēc nodaļu pārcelšanās uz stacionāra “Gaiļezers” izremontēto 9. korpusu, kā arī nākotnes redzējumu saistībā ar ķirurģisko operāciju plānošanu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Aleksejs Višņakovs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs:  “Onkoloģisko saslimšanu pacienti tiek ārstēti visos Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros. Pacientu ceļi nesākas un nebeidzas tikai vienā stacionārā. Bet, ņemot vērā plānotos un paredzētos stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” remontdarbus, apzināmies, ka šie remontdarbi un pārcelšanās būtiski ietekmēs arī stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības procesus un personālu. Nenoliedzami, darba grupām bija liels izaicinājums vienoties par ārstniecības nodaļu izvietojumu vienā stacionārā un ķirurģisko operāciju turpmāko plānošanu un nodrošināšanu stacionāra “Gaiļezers” Operāciju blokā. Šo darba grupu sekmīga norise bija iespējama, jo iesaistījās plašs stacionāru: “Gaiļezers” un “Latvijas Onkoloģijas centrs” – ķirurgu, māsu, diagnostikas speciālistu, klīniku un nodaļu vadītāju personāla loks. Aktīva iesaiste slimnīcas procesu plānošanā un priekšlikumu iesniegšana turpmākai izskatīšanai un izvērtēšanai slimnīcas valdei, ļāva pieņemt izsvērtus lēmumus un vienoties par labākajiem risinājumiem.”

Tāpat, ņemot vērā apstākli, ka Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir NATO stratēģiskās sadarbības partneris un tai ir vadošā loma katastrofu medicīnas koordinēšanā, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē tika diskutēts priekšlikums par vēl viena operāciju bloka izbūves nepieciešamību. Raugoties nākotnē, tas varētu būt nepieciešams, lai nodrošinātu ķirurģisko palīdzību lielam pacientu skaitam, piemēram, dažādu katastrofu vai avāriju gadījumos, ietverot ģeopolitiskās situācijas diktētos apdraudējumu riskus. Vienlaikus – papildus operāciju bloka izbūves nepieciešamību diktē arī pieaugošais onkoloģisko pacientu skaits, kā arī virzība uz ekselenci vēža pacientu ārstēšanā, kas prasa inovatīvu tehnoloģiju pielietojumu, tādējādi pagarinot operāciju laiku un operāciju zāļu noslodzi.

Aleksejs Višņakovs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja p. i. “Jāapzinās, ka stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloks darbosies pilnā kapacitātē. Tāpat, nenoliedzami – tik lielā slimnīcā operēt bez rezerves operāciju bloka – nav tālredzīgi. Iespējams varētu pārbūvēt stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” esošo operāciju bloku, izbūvējot arī intensīvās terapijas gultas. Ir veikti aprēķini un saskaņā ar aptuvenām aplēsēm, šim mērķim ir nepieciešami 14 miljoni eiro.”

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti uzdeva Rīgas Austrumu klīniskai universitātes slimnīcai sadarbībā ar Veselības Ministristriju sagatavot detalizētu pamatojumu priekšlikumam par stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” operāciju zāļu remontu un papildus intensīvās terapijas gultu izbūvi. Ņemot vērā jautājuma aktualitāti, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti deva solījumu virzīt izstrādāto priekšlikumu stratēģiski tālredzīga lēmuma pieņemšanai, vienlaikus, lūdzot valdībai arī rast finansējumu šī projekta realizācijai.

Izziņai. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstējas aptuveni 75 % no visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā. No kopējā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu skaita – onkoloģisko pacientu īpatsvars ir tuvu 30%. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī.