Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcā notikusi ikgadējā tikšanās ar Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onkoalianse pārstāvjiem

Pirmdien, 7. novembrī, Rīgas Austrumu slimnīcā norisinājās ikgadējā tikšanās ar Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onkoalianse pārstāvjiem. Tās laikā pārrunājot gan aktuālos nozares jautājumus, gan arī iepazīstinot ar mūsu slimnīcā paveikto gada laikā saistībā ar onkoloģisko pacientu ārstēšanas un aprūpes procesu pilnveidi.
Tikšanās ietvaros mūsu slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja prof. Sandra Lejniece klātesošos informēja par Vēža centra akreditācijas gaitu. Pacientu pieredzes vadītāja Laura Badūne pastāstīja par pacientu pieredzi mūsu slimnīcā, kā arī iepazīstināja ar veiktajām rīcībām un mērķiem tās pilnveidošanā. Savukārt Tehniskā direktora pienākumu izpildītājs Edgars Pudzis iepazīstināja ar vērienīgajiem infrastruktūras projektiem, ko plānots realizēt jau tuvākajā nākotnē – par Hipokrāta ielas 4 ēkas renovācijas darbiem, kā arī par jaunā Ārstniecības korpusa izbūvi Hipokrāta ielas teritorijā. Labiekārtota vide un mūsdienīgas telpas sniedz būtiskus ieguvumus gan pacientiem, gan arī medicīnas darbiniekiem.
Tikšanās noslēgumā Latvijas Onkoloģisko pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvjiem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus.

Diskusijā mūsu slimnīcu pārstāvēja:
  • Valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis;
  • Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja prof. Sandra Lejniece;
  • Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas Ķīmijterapijas dienas stacionāra onkoloģe-ķīmijterapeite un Latvijas Onkologu asociācijas vadītāja asoc. prof. Alinta Hegmane;
  • Onkoķirurģijas klīnikas Krūts ķirurģijas nodaļas vadītājs asoc. prof. Jānis Eglītis;
  • Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” galvenais ārsts Viesturs Krūmiņš;
  • Onkoķirurģijas klīnikas Abdominālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļas vadītājs Andrejs Pčolkins;
  • Ārstniecības direktore Ilze Pučkure;
  • Aprūpes direktore Inese Budzila;
  • Pacientu pieredzes vadītāja Laura Badūne;
  • Tehniskā direktora pienākumu izpildītājs Edgars Pudzis.

“Paldies gan Latvijas Onkoloģisko pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvjiem, gan arī Rīgas Austrumu slimnīcas kolēģiem par piedalīšanos šajā diskusijā. Šādas tikšanās reizes noteikti ir nepieciešamas un mūsu sadarbība viennozīmīgi ir vērtējama kā produktīva. Tikai visi kopā spējam rast konstruktīvus risinājumus onkoloģisko pacientu ārstēšanas procesa mērķtiecīgai pilnveidei,” sacīja mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis.

Tikšanās ietvaros mūsu slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja prof. Sandra Lejniece klātesošos informēja par Vēža centra akreditācijas gaitu.

Mūsu slimnīcas pacientu pieredzes vadītāja Laura Badūne pastāstīja par pacientu pieredzi mūsu slimnīcā, kā arī iepazīstināja ar veiktajām rīcībām un mērķiem tās pilnveidošanā.

Tehniskā direktora pienākumu izpildītājs Edgars Pudzis iepazīstināja ar vērienīgajiem infrastruktūras projektiem, ko plānots realizēt jau tuvākajā nākotnē – par Hipokrāta ielas 4 ēkas renovācijas darbiem, kā arī par jaunā Ārstniecības korpusa izbūvi Hipokrāta ielas teritorijā. Labiekārtota vide un mūsdienīgas telpas sniedz būtiskus ieguvumus gan pacientiem, gan arī medicīnas darbiniekiem.