Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcā norisinājās vērienīgas civilmilitārās mācības “PANACEJA 2023”

Piektdien, 2. jūnijā, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā norisinājās civilmilitārās mācības, kuru ietvaros saskaņā ar mācību scenāriju  – pēc vairākām secīgām liela mēroga katastrofām Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā tika nogādāti 79   cietušie un ievainotie. Apmācību procesā un sadarbības prasmju pilnveidē palīdzības sniegšanā cietušajiem piedalījās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas multidisciplināra mediķu komanda – kopskaitā 130 ārsti, māsas, laboratorijas speciālisti, māsu palīgi un sanitāri.

Visiem cietušajiem bija nepieciešama operatīva un tūlītēja neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas tika sniegta, iesaistoties multidisciplinārai mediķu komandai. Civilmilitāro mācību norisi vadīja un koordinēja ārsti: Signe Zelča un Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas vadītājs dr. med. Aleksejs Kaminskis, kā arī Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītāja vietnieks Genādijs Ričards Rusanovs.

Tāpat, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tūlītēji tika izveidota operatīvās vadības grupa, kurā slimnīcas valde, direktori un vadošie ārstniecības procesu eksperti darbojās saskaņā ar katastrofu medicīnas plānu – pieņemot lēmumus un koordinējot darbības un saziņu gan starp valsts institūcijām, gan starp mācībās iesaistītajiem atbildīgajiem dienestiem, gan arī starp struktūrvienībām slimnīcas ietvaros.

Civilmilitāro mācību laikā cietušie pacienti tika nogādāti Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā ar sabiedroto bruņoto spēku helikopteri un Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta (NMPD) mediķu brigāžu palīdzību. Daži cietušie ieradās paši.  Ikvienam pacientam, kas nonāca Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā, tika piešķirts atbilstošs medicīniskās palīdzības sniegšanas prioritātes līmenis – sarkans, dzeltens vai zaļš, kur sarkans atbilst dzīvības apdraudējumam un attiecīgi – šiem pacientiem medicīniskā palīdzība jāsniedz nekavējoties. Tādējādi pacientu plūsmas tika šķirotas atbilstoši prioritātēm, lai nākamajā posmā multidisciplināra mediķu komanda sniegtu atbilstošu un operatīvu medicīnisko palīdzību.

Civilmilitāro mācību “PANACEJA 2023” mērķis bija pilnveidot medicīniskās palīdzības sniegšanas gatavību militāra apdraudējuma gadījumā patstāvīgi un sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem, tādējādi veicinot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas pilnveidi Latvijā. Savukārt slimnīcas mērķis bija secināt, kādi uzlabojumi vai izmaiņas nepieciešamas katastrofu medicīnas plānā, pamatojoties uz apmācību laikā gūtajiem secinājumiem.

Izziņai: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī. Savukārt slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika sniedz medicīnisko palīdzību visu diennakti (24/7) – cilvēkiem akūtos veselības stāvokļos un ir lielākais neatliekamās palīdzības sniedzējs valstī. Pagājušajā gadā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros ārstējās 54 490 pacienti, bet dienas stacionāros – vairāk nekā 25 058 pacienti.