Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcā diskutēs par veselības nozares vadības izaicinājumiem un risinājumiem

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas “Aslimnīcas Mācību centrs”  un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) šī gada 8. jūnijā (trešdien) no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 rīko konferenci – “Veselības vadības  jomas izaicinājumi un risinājumi”, kurā RSU un RISEBA starp-augstskolu programmas “Veselības vadība” maģistranti prezentēs pētījumu rezultātus.

Maģistra darba ietvaros studējošie pēta veselības nozares problemātiskos aspektus: veic ieskatu pasaules valstu pieredzē un izstrādā priekšlikumus veselības sistēmas tālākai attīstībai Latvijā.

Daina Baidekalne, “Aslimnīcas Mācību centra” vadītāja: “Šī ir pirmā šāda veida konference Latvijā, kas top sadarbībā ar “Aslimnīcas Mācību centru” un kura veltīta veselības vadības jomai. Uz to ir aicināti veselības jomas profesionāļi un administratori, lai iepazītos un pārrunātu pētījumu rezultātus, kā arī   diskutētu par šo rezultātu tālāku pielietojumu un ieteikumu  tālāku īstenošanu. Pētījumu tēmas, kas tiks prezentētas – veselības nozares personālvadība, tālākizglītība, e-veselība un sistēmas sniegums.”

Daiga Behmane, RSU maģistra programmas “Veselības vadība” direktore: “Maģistra studiju programmas  “Veselības vadība” mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un kompetences to praktiskajā pielietošanā veselības aprūpes sistēmas izaicinājumu risināšanai gan nozares, gan uzņēmumu līmenī. Veselības vadība ir zinātnes  joma, kas pasaulē strauji attīstās, piedāvājot uz pierādījumiem balstītus sistēmiskus risinājumus veselības nozares globālajiem izaicinājumiem”

Konference notiks Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” (Hipokrāta ielā 2) konferenču zālē – 2. stāvā.

Par konferences apmeklējumu tiek piešķirti 3.5 tālākizglītības punkti.

Papildus informācija:
Daina Baidekalne, “Aslimnīcas Mācību centra” vadītāja
Daina.Baidekalne@aslimnica.lv

Daiga Behmane, maģistra programmas “Veselības vadība” direktore, RSU
Daiga.Behmane@rsu.lv

 

PASĀKUMA PROGRAMMA