Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcā diskutē un dalās pieredzē par tuberkulozes pacientu ārstēšanu un aprūpi

Pagājušajā nedēļā, divas dienas – 29. un 30. maijā mūsu slimnīcas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) sadarbības centra multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītības veicināšanā pārstāvji piedalījās starptautiskā seminārā –  par tuberkulozes pacientu aprūpes kaskādi un ārstēšanas līdzestības veicināšanu, ko Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra uzdevumā organizēja Nīderlandes Nacionālais sabiedrības veselības un vides institūts.

Seminārā tika prezentēti jaunākie zinātniskie pētījumi un rekomendācijas (ieteikumi) tuberkulozes pacientiem – diagnosticēšanā, ārstēšanā un aprūpē, kā arī notika diskusija par valstu izaicinājumiem pacientu aprūpes organizēšanā. Tāpat semināra dalībnieki stāstīja par labās prakses piemēriem un dalījās ar citu valstu gūto pieredzi pacientu aprūpes procesa un ārstēšanas uzlabošanā, ieviešot dažādus pacientu līdzestības veicināšanas un atbalsta pasākumus.

Seminārā piedalījās dalībnieki no Baltijas valstīm, Bulgārijas, Čehijas, Vācijas, Rumānijas, Itālijas un Spānijas.

Seminārs bija organizēts interaktīvā veidā, iekļaujot gan zinātniskās prezentācijas,  gan arī grupu darbu un diskusijas, valstu pārstāvju prezentācijas un stenda ziņojumu sesiju, kā arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” ambulatorās nodaļas apmeklējumu (stacionārā “Biķernieki”).

Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu seminārā pārstāvēja:

  • Dr. Līga Kukša, PVO Sadarbības centra vadītāja, kura seminārā vadīja teorētiskās lekcijas un praktiskās nodarbības dalībniekiem.

  • Evita Biraua, Rīgas ambulatorās nodaļas virsmāsa, kura prezentēja stenda ziņojumu par Latvijas pieredzi un labās prakses piemēriem pacientu aprūpes un ārstēšanas piesaistes organizēšanā.

  • Dr. Vija Riekstiņa, Rīgas ambulatorās nodaļas vadītāja iepazīstināja dalībniekus ar ambulatorās nodaļas darba organizēšanu, ieviestajiem pasākumiem un digitālajiem risinājumiem – pacientu atbalstam ārstēšanās laikā.