Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs savu pirmo darba dienu sāk, tiekoties ar darbiniekiem

No šodienas, 8. maija, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā ir stājies Normunds Staņēvičs. Savā pirmajā darba dienā jaunais valdes priekšsēdētājs tikās ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas darbiniekiem, lai pastāstītu par sevi, savu darba pieredzi un pirmajiem iecerētajiem darbiem, kā arī lielākajiem izaicinājumiem, stājoties jaunajā amatā.

Normunds Staņēvičs, Rīgas Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs: “Pirmkārt, vēlos pateikties nominācijas komisijai, slimnīcas padomei un dakterim Aleksejam Višņakovam par uzticēšanos, apstiprinot mani valdes priekšsēdētāja amatā. Es varu tikai iztēloties darbinieku milzīgo un daudzos gadījumos pat pārcilvēcisko personīgo ieguldījumu, ļoti sarežģītajā ikdienas darbā. Par to es vēlos izteikt milzīgu pateicību, cieņu un apbrīnu. Vadoties pēc savas profesionālās pieredzes un zināšanām gan procesu, gan projektu un cilvēku vadībā, ļoti vēlos padarīt slimnīcu par labāko darba devēju nozarē. Manas personīgās pārskatāmā perioda prioritātes ir: finansiālās ilgtspējības nodrošināšana, personāla piesaiste, iesaiste un attīstība, pacientu drošības un aprūpes kvalitātes pilnveidošana, kā arī tehnoloģisko inovāciju un digitālo transformāciju akselerēšana. Ticu, ka varam izveidot slimnīcu, kur pacienti būs pateicīgi un apmierināti par mūsu darbu un saskarsmi, savukārt medicīnas personāls – priecīgs un lepns par savu darba vietu.”

Valts Ābols, Rīgas Austrumu slimnīcas padomes loceklis un nominācijas komisijas priekšsēdētājs: “Valdes priekšsēdētāja izraudzīšanās Rīgas Austrumu slimnīcai bija ļoti atbildīgs uzdevums. Uzskatu, ka Rīgas Austrumu slimnīca sistēmiski ir vadošā organizācija veselības aprūpes sistēmā Latvijā. Tā ir kompleksa un multifunkcionāla organizācija, kas no valdes priekšsēdētāja prasa drosmi un apņēmību, kā arī spēju un pieredzi. Normunds Staņēvičs bija vadošais kandidāts visu nominācijas komisijas locekļu ieskatā. Šo lēmumu atbalstīja arī padome un apstiprināja Veselības ministrija. Kopskaitā uz valdes priekšsēdētāja amata vietu bija pieteikušies 23 kandidāti ar ļoti dažādu profesionālo pieredzi. Atlases process noritēja 4 kārtās, kas ietvēra arī padziļinātas intervijas ar katru no kandidātiem. Tāpat visiem pretendentiem bija iespēja prezentēt savu redzējumu par slimnīcas attīstību un izaicinājumiem.”

Tīna Kukka, Rīgas Austrumu slimnīcas padomes priekšsēdētāja: “Man ir patiess prieks, ka esam izvēlējušies vispiemērotāko kandidātu, kas turpinās vadīt Rīgas Austrumu slimnīcu. Uzsākot darba gaitas šajā ārstniecības iestādē, ir ļoti nozīmīgs arī darbinieku atbalsts, jo tikai visiem kopā ir iespējams sasniegt izvirzītos mērķus, kas ir minēti slimnīcas turpmāko 6 gadu stratēģijā. Vienlaikus vēlos pateikties arī līdzšinējam valdes priekšsēdētaja pienākumu izpildītājam Aleksejam Višņakovam, kurš uz laiku piekrita nebūt vienkāršam uzdevumam – uzņemties valstī lielākās slimnīcas vadīšanu, līdz pat šodienai sekmīgi pildot savus amata pienākumus.”

Aleksejs Višņakovs, bijušais Rīgas Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs: “Mana sajūta ir tāda, ka mēs strādājam labākajā slimnīcā, un es zinu, ka kopīgiem spēkiem mēs daudz ko varam panākt. Esmu pateicīgs visiem valdes locekļiem – profesoram Haraldam Plaudim, Andim Pinkulim un Kasparam Plūmem – par to, ka mūsu sadarbība noritēja ļoti veiksmīgi. Esmu pateicīgs saviem kolēģiem ārstiem – par uzticēšanos un atbalstu un arī visiem administrācijas darbiniekiem. Nenoliedzami, sadarbībai ir jābūt tādai, kas veicina slimnīcas pamatfunkciju attīstību. Mūsu slimnīcas stabilitātes garantam, kas ir valdes priekšsēdētājs, ir svarīgi saņemt atbalstu no ikkatra darbinieka, kuram nav vienaldzīga šīs slimnīcas nākotne.”

Noslēgumā darbiniekiem bija iespēja uzdot jautājumus un noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Attēlā no kreisās: Valdes loceklis Kaspars Plūme, līdžsinējais valdes priekšēdētāja p.i. dr. Aleksejs Višņakovs, valdes loceklis Andis Pinkulis un valdes loceklis prof. Haralds Plaudis

Izziņai: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī. Slimnīcas stacionāros gadā ārstējas 55 000 pacienti, bet ambulatoros ārstniecības pakalpojumus izmanto vairāk nekā 840 000 pacienti. Būtisks fakts: Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā strādā 4 954 darbinieki. No kopējā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu skaita – onkoloģisko pacientu īpatsvars ir tuvu 30%. Te ārstējas aptuveni 80 % no visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā.