Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai nosaka nacionālo interešu statusu

Šodien, 27.septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts rīkojuma projekts, kas nosaka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) teritorijai un objektiem nacionālo interešu statusu.

RAKUS ir lielākā V līmeņa, daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, kas nodrošina daudzpusīgu diagnostiku un ārstēšanu pacientiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu un ievieš inovācijas, nodrošina jauno speciālistu apmācību un īsteno pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai. Slimnīcā palīdzība tiek sniegta tādos medicīnas profilos, kuros tā nav pieejama citās Latvijas veselības aprūpes iestādēs, piemēram, mikroķirurģijas, plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas, izgulējumu ārstēšanas, toksikoloģijas un sepses, politraumas, apdegumu, apsaldējumu ārstēšanas, nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācijas, bērnu surdoloģijas, cilmes šūnu transplantācijas, tuberkulozes, HIV/AIDS ārstēšanas un stereotaktiskās staru terapijas (onkoloģiskiem pacientiem) medicīnas profilā.

RAKUS noteiktais nacionālā interešu objekta statuss mazinās riskus sekmīgai attīstības projektu īstenošanai, jo šāda objekta būvniecībai izdotas būvatļaujas apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tās darbību.

RAKUS plāno attīstīt sekundāros ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus, kā arī koncentrēt ambulatoros un stacionāra pakalpojumus Hipokrāta ielas kompleksā (Hipokrāta iela 2, Hipokrāta iela 4), rekonstruējot esošu nekustamā īpašuma objektu, tajā izveidojot jaunu Plaušu un infekcijas slimību ārstniecības korpusu un veidojot RAKUS vienoto ambulatoro centru. Papildus iepriekš minētajiem būvdarbiem, paredzēta daudzstāvu autostāvvietu izbūve un teritorijas labiekārtošana. Pēc stacionāra “Gaiļezers” rekonstrukcijas paredzēta stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas atjaunošana.

2020.gadā Ministru kabinets apstiprināja vairāk nekā 6 miljonu eiro piešķiršanu centralizētās RAKUS aptiekas loģistikas ēkas un stacionāru ēku savienojošu pāreju būvniecībai Hipokrāta ielas kompleksā. Ir uzsākti sagatavošanās darbi, lai veiktu būvniecības procesus, kas saistīti ar Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloka izveidi.

Jau šobrīd ir veikti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai stacionārā “Biķernieki”.

Avots: Veselības ministrija