Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā vērienīgo infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijas laikā būs pieejami visi esošie pakalpojumi

Lai rekonstrukcijas darbu laikā nodrošinātu visu esošo pakalpojumu pieejamību, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca neiroloģijas, kardioloģijas un iekšķīgo slimību nodaļas, kā arī Neiroloģijas dienas stacionāru, mazinoties ar Covid-19 inficēto pacientu skaitam, pārcels uz izremontētajām un aprīkotajām novietnes “Jugla” (Juglas ielā 20, Rīgā) telpām.

Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: “Esam veikuši jau lielāko daļu no visiem nepieciešamajiem sagatavošanas darbiem, lai plānoto vērienīgo rekonstrukcijas darbu laikā mūsu pacienti saņemtu visus esošos pakalpojumus, ko sniedz mūsu slimnīca. Šobrīd vēl novietnes “Jugla” telpās norit pēdējie remontdarbi, bet plānojam, ka drīzumā šīs telpas tiks pielāgotas un sagatavotas, lai Gaiļezera 9. un 10. korpusa rekonstrukcijas darbu laikā tur varētu izvietot daļu no nodaļām. Tāpat novietnes “Jugla” telpas kalpos kā mūsu slimnīcas taktiskā rezerve, lai strauja Covid-19 uzliesmojuma gadījumā vai sākoties 4.vilnim, mēs varētu tūlītēji atvērt 200 ārstēšanas gultas, neietekmējot turpmāko ārstniecības pakalpojumu sniegšanu ārpus infekciju profila kapacitātes.”

Profesors Aivars Lejnieks, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ārstniecības padomes priekšsēdētājs un Iekšķīgo slimību klīnikas vadītājs: “Lai rekonstrukcijas darbu laikā nodrošinātu nepieciešamo kapacitāti atsevišķos šobrīd ļoti pieprasītos medicīnas profilos, esam iecerējuši tos izvietot “Juglas” novietnē. Plānojam, ka Juglas ielā 20 varētu tikt pārcelta Neiroloģijas nodaļa, Neiroloģijas dienas stacionārs, Kardioloģijas nodaļa, Endokrinoloģijas nodaļa, kā arī tiks nodrošināti diagnostiskie izmeklējumi. Gastroenteroloģijas un Hepatoloģijas nodaļas plānojam pārcelt uz stacionāru “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Akūtās pneimonoloģijas nodaļa paliks stacionārā “Gaiļezers”, ko nepieciešamības gadījumā būs iespējams transformēt par COVID nodaļu un stacionārā “Gaiļezers” kāpināt terapeitiskā dienas stacionāra kapacitāti. Šajā nodaļā darbosies arī dežūr-pneimonologa postenis. Bez šaubām, jārēķinās ar loģistikas grūtībām, bet ilgtermiņā viennozīmīgi būs ieguvumi gan ārstniecības personālam, gan pacientiem.”

Kaspars Plūme, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis: “Vērienīgie infrastruktūras attīstības un sakārtošanas projekti, kas ir uzsākti šobrīd un tiks realizēti tuvākā un tālākā nākotnē tiek realizēti ar mērķi – radīt infrastruktūru, kas būtu pamats, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu nepārtrauktību. Lai mediķi varētu ārstēt un aprūpēt pacientus, sniegt medicīnisko palīdzību ne tikai miera laikos, bet arī dažādās kritiskās situācijās, piemēram, pandēmijas apstākļos, visiem pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama. Sakārtota infrastruktūra stiprina medicīnas sistēmas kapacitāti.”

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šobrīd tiek īstenoti vairāki vērienīgi infrastruktūras projekti.

Šobrīd tiek veikti projektēšanas darbi stacionāra “Gaiļezers” ēkas (Hipokrāta ielā 2) 9. un 10. korpusa ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošanai, kā arī liftu nomaiņai un izbūvei. Telpu izvietojuma plāni tiek saskaņoti ar ārstniecības personālu un struktūrvienību vadītājiem. Tiek apzināti risinājumi stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusa izvietoto struktūrvienību pārvietošanai.

Šobrīd notiek Neatliekamas medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas  (NMPUK) priekšpagalma, apkārtējās teritorijas iekšējo ceļu, laukumu izbūve un labiekārtošana. Tāpat noris arī tuneļa pārbūve, kas arī turpmāk kalpos kā pievadceļš NMPUK. Paredzams, ka darbi varētu būt pabeigti jau šī gada vasarā.

Tiek veikti projektēšanas darbi NMPUK Infekciju bloka izbūvei. Saskaņā ar šī projekta īstenošanas laika grafiku, Infekciju bloka izbūves darbu pabeigšana plānota jau šī gada nogalē, bet aprīkošana un ievākšanās – 2023.gada sākumā.

Šobrīd tiek īstenota Aptiekas loģistikas ēkas (ar atjaunoto pazemes tuneli) būvniecība. Projekta realizācijas gaitā sekos virszemes pārejas izbūve, kas savienos stacionāru “Latvijas Onkoloģijas centrs” un stacionāru “Gaiļezers”. Tiek plānots, ka jaunā Aptiekas loģistikas ēka ar divām savienojošām pārejām tiks nodota ekspluatācijā jau šī gada vasaras sākumā. Savukārt savienojošo gaiteni caur stacionāra “Gaiļezers” 1. korpusu plānots pabeigt šī gada rudenī.

Lai uzlabotu stacionāra “Biķernieki” energoefektivitāti šobrīd tiek veikti ēkas (Lielvārdes ielā 68) fasādes siltināšanas un apdares darbi, kā arī iekšdarbi t.sk., inženiertīklu pārbūve un apkures cauruļvadu nomaiņa bēniņos. Plānots, ka šie darbi būs pabeigti jau šī gada aprīlī.

Norit iepirkuma procedūra par projektēšanas, autoruzraudzības pakalpojumiem ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošanai un pārbūvei stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkai (Hipokrāta ielā 4).

Ir noslēgts līgums par attīstības koncepcijas izstrādi Diagnostiskās radioloģijas centra nodaļai stacionārā “Gaiļezers” par arhitektūras un konstruktīvo risinājumu priekšlikumiem, lai nākotnē būtu iespējama pacientu plūsmu nodalīšana, bet tuvākajā laikā plānota apvienotā projekta un būvdarbu iepirkuma izsludināšana.