Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pozitīva pacienta pieredze ir viena no mūsu nākotnes slimnīcas prioritātēm

Uz pacientu centrēta veselības aprūpe nozīmē, ka centrā ir cilvēks – ārstēšanai, atbalstam un veselībai.

Šī pieeja ļauj pacientiem būt saredzētiem un sadzirdētiem kā indivīdiem. Pacientu vajadzības un izvēles tiek izprastas un respektētas.

Jau sen pasaulē ir pierādīts, ka ne tikai ārstēšanas rezultāti, bet arī pacientu drošības un pieredzes jautājumi ir būtiskas sastāvdaļas, kas veidot kvalitatīvu veselības aprūpi, tādējādi ārstniecības iestādē var:

  • Nodrošināt labākus ārstēšanās rezultātus
  • Iegūt apmierinātāku ārstniecības personālu
  • Samazināt sūdzību skaitu
  • Iegūt augstākus finanšu rādītājus
  • Paaugstināt slimnīcas reputāciju.

Jau otro gadu esam uzsākuši Pacientu pieredzes mērīšanu mūsu slimnīcā

Arī mūsu nākotnes slimnīcas centrā galvenā vērtība ir cilvēks. Ņemot vērā cilvēka vajadzības, turpmāk uz tām plānojam balstīt iekšējo saskarsmes kultūru, veidojot ar mūsu klientu/pacientu ilgtspējīgu sadarbību.

Pacientu pieredzi analizējam, vadoties pēc aptaujā iegūtajiem datiem un informācijas. Saite uz Pacientu pieredzes anketu ikvienam tiek nosūtīta pēc izrakstīšanās no slimnīcas vai ambulatoro pakalpojumu saņemšanas.

Jau šobrīd ir ieviesti visu pacientu plūsmu pieredzes mērījumi ar mērķi iegūt visaptverošāku atgriezenisko saiti no pacientiem par visu ārstēšanās procesu kopumā.

Aptauju jautājumi ietver visu kopumu, kas veido pacienta pieredzi visos saskarsmes punktos ar slimnīcu – sākot no brīža, kad cilvēkam rodas nepieciešamība veikt kādu izmeklējumu vai saņemt ārstu konsultāciju, nokļūt šeit un līdz pat saskarsmei ar personālu, slimnīcas telpu un palātu iekārtojumu, uzturēšanos stacionārā, ēdināšanas pakalpojumiem, sniegtajām iespējām cilvēkiem ar funkcionālajiem un kustību traucējumiem, skaidru ārstniecības plānu un cenu politiku.

Turpinām uzlabot prioritāri sakārtojamās jomas, pateicoties šai vērtīgajai informācijai, kuru iegūstam no pacientu aizpildītajām pieredzes anketām.

Piemēram:

  • Šobrīd strādājam pie tā, lai kopīgi radītu jaunu, modernu un mūsu klientiem/pacientiem ērtu un saprotamu piekļūšanu pakalpojumam, lai cilvēks savlaicīgi varētu nonāktu līdz pakalpojuma saņemšanas vietai! Tiek ieviests pilnīgi jauns norāžu sistēmas risinājums, katrā klientu apkalpošanas centrā ir pieejami invalīdu ratiņi, plānojam arī jaunu darbinieku piesaisti, lai palīdzētu pacientiem ar kustību traucējumiem nonākt vajadzīgajā stacionārā un nodaļā.
  • Šogad esam plānojuši būtiski uzlabot ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti un pacientu drošības jautājumus.
  • Vienlaicīgi rūpējamies par atvērtas, pozitīvas, vienkārši saprotamas komunikācijas uzlabošanu, savlaicīgu pacientu informēšanu, izcilu servisa nodrošināšanu.
  • Ļoti svarīgs rādītājs, kuram sekojam līdzi, ir rekomendācijas jeb lojalitāte. Esam apņēmušies to paaugstināt gadu no gada.

Ir gandarījums, ka mums ir motivēta, enerģiska un uz rezultātu orientēta komanda.

Paldies visiem mūsu darbiniekiem un klientiem/pacientiem par iesaisti anketu aizpildīšanā, savu pieredzes stāstu paušanā, vajadzību apzināšanā un uzlabojumu ieviešanā!