Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pirmdien, 18.septembrī Austrumu slimnīcā notiks informatīvi un izglītojoši pasākumi par drošības riskiem ārstniecības procesā

Pasaules pacientu drošības diena tiek atzīmēta 17.septembrī, tādēļ pirmdien, 2023. gada 18. septembrī, visos Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionāros ikvienam slimnīcas apmeklētājam būs iespēja vairāk uzzināt par dažādiem ar pacientu ārstēšanu un aprūpi saistītiem drošības jautājumiem un saņemt ieteikumus, kam jāpievērš īpaša uzmanība, lai slimnīcā pavadītais ārstēšanās laiks noslēgtos ar pozitīvu pieredzi katram pacientam. Ikviens stacionāru apmeklētājs varēs saņemt izglītojošos materiālus, kas būs noderīgi ikvienam, ārstējoties slimnīcā, kā arī piedalīties aptaujā, lai novērtētu ārstēšanās pieredzi Austrumu slimnīcā no pacientu drošības aspekta.

Šogad pirmo reizi Austrumu slimnīcā, atzīmējot Pasaules pacientu drošības dienu, īpaša uzmanība gan ar izglītojošiem materiāliem, gan aptaujas anketām visu piecu slimnīcas stacionāru apmeklētājiem tiks veltīta pacientu krišanas risku novēršanai, kas ir aktuāla problēma ārstniecības iestādēs visā pasaulē.

Austrumu slimnīcas Kvalitātes vadības daļas vadītāja Tatjana Buļa skaidro: “Kritieni ir ārkārtīgi būtisks sabiedrības veselības risks. Tiek ziņots, ka ASV katru gadu kritienu epizodes notiek aptuveni 2–3% no kopējā slimnīcu apmeklējuma skaita vai absolūtos skaitļos līdz pat vienam miljonam slimnīcā ārstēto cilvēku, kur vidēji 30% gadījumu tiek gūtas traumas. Izpētīts, ka vairāk nekā 90% gadījumu kritienu bijis iespējams novērst, jo pēkšņi jeb nejauši kritieni veido salīdzinoši zemāku proporcija – 14%, bet tā sauktie paredzamie kritieni – 78% gadījumu. Iepriekš neparedzamo kritienu veicinošie riska faktori ir vairāk saistāmi ar vides faktoriem, bet paredzamie – ar katra cilvēka fizioloģisku faktoru mainību – pirms vai pēc ārstēšanas un aprūpes saņemšanas. Tāpēc ir ļoti būtiska sadarbība jeb līdzestība kā no ārstniecības un aprūpes personāla, tā arī no pacienta puses. Austrumu slimnīca, balsoties uz saviem kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas principiem un pasaules praksi, ir izveidojusi padomus, kā veiksmīgi līdzdarboties savā veselības aprūpes posmā, atrodoties slimnīcas vidē, un pasargāt sevi no nevēlamiem drošības gadījumiem, piemēram, kritieniem.”

Atzīmējot pacientu drošības dienu, 18. septembrī laikposmā no plkst.10.00. līdz 15.00 Austrumu slimnīcas Klientu apkalpošanas centra speciālisti stacionāru “Biķernieki”, “Gaiļezers”, “Latvijas Infektoloģijas centrs”, “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Tuberklulozes un plaušu slimību centrs” ambulatorajā daļā ikvienu interesentu informēs un konsultēs par to, kādi piesardzības pasākumi būtu jāievēro, lai novērstu krišanas riskus, ārstējoties slimnīcā.

Ikviens apmeklētājs tiks aicināts dalīties pieredzē par savu vai tuvinieka ārstēšanos slimnīcā, aizpildot speciāli izstrādātu anketu, kas vērš uzmanību uz būtiskākajiem pacientu drošības riskiem, to identificēšanu un novēršanu. Minētās anketas varēs aizpildīt un nodot Klientu apkalpošanas centra speciālistam vai arī ievietot īpaši izveidotajās aptauju kastītēs.

Apkopotas tiks visas anonīmi aizpildītās aptaujas anketas, lai secinātu, cik informēti par drošības riskiem un incidentiem ir pacienti. Savukārt, lai uzlabotu pacientu ārstēšanas un aprūpes procesus, tiks analizēta to pacientu pieredze, kuri būs norādījuši, ka ārstējušies Austrumu slimnīcā.

Austrumu slimnīca aicina un iedrošina ikvienu slimnīcas apmeklētāju jautāt un diskutēt par aktuālajiem pacientu drošības jautājumiem, kā arī dalīties pieredzē par ārstēšanos slimnīcā.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.