Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pieci jaunie speciālisti pēc rezidentūras absolvēšanas turpinās darbu mūsu slimnīcas Anestezioloģijas klīnikā

Esam priecīgi paziņot, ka pieci ārsti-stažieri anesteziologa-reanimatologa specialitātē pēc rezidentūras absolvēšanas turpinās strādāt mūsu slimnīcas Anestezioloģijas klīnikā:

  • Aļona Antonova, vairākus gadus kā stažiere strādājusi stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Anestezioloģijas nodaļā. Turpat arī turpinās strādāt.
  • Deniss Valters, vairākus gadus kā stažieris strādājis stacionāra “Gaiļezers” Anestezioloģijas nodaļā. Turpat arī turpinās strādāt.
  • Antons Antonovs, vairākus gadus kā stažieris strādājis Intensīvās terapijas klīnikā. Turpinās strādāt Inensīvās terapijas klīnikā un stacionāra “Biķernieki” Anestezioloģijas nodaļā;
  • Anete Micķeviča, vairākus gadus kā stažiere strādājusi Intensīvās terapijas klīnikā. Turpinās strādāt Intensīvās terapijas klīnikā un stacionāra “Biķernieki” Anestezioloģijas nodaļā;
  • Mareks Andruškevičs, vairākus gadus kā stažieris strādājis stacionāra “Gaiļezers” Anestezioloģijas nodaļā. Turpat arī turpinās strādāt.

“Par ārstu-stažieri Rīgas Austrumu slimnīcas Anestezioloģijas klīnikā strādāju jau vairākus gadus. Es izvēlējos turpināt darbu šajā slimnīcā nu jau kā sertificēts anesteziologs-reanimatologs, jo te tiek nodrošinātas plašas attīstības un izaugsmes iespējas. Pats būtiskākais – šeit var gūt neatsveramu pieredzi un prasmes,” pauž jaunais ārsts Deniss Valters, kurš turpinās strādāt stacionāra “Gaiļezers” Anestezioloģijas nodaļā.

“Rezidentūras laikā esmu strādājusi vairākās slimnīcās un nodaļās. Šo gadu laikā esmu pārliecinājusies, ka Latvijas Onkoloģijas centrā tiek veiktas ļoti sarežģītas un smagas operācijas, kas prasa no ārsta izcilas profesionālās kompetences un augstu psihoemocionālo noturību. Toties gandarījuma sajūta par to, ka cilvēkam ir palīdzēts, ir neatsverama. Latvijas Onkoloģijas centrā ir atšķirīga darba specifika, ko es arī ļoti novērtēju. Mēs, anesteziologi-reanimatologi, iesaistāmies peri-operatīvajā aprūpē un par saviem pacientiem gādājam arī tad, kad viņi pēc operācijas uzturas Intensīvās terapijas nodaļā, kas ir vidēji 1 līdz 3 dienas. Tas nozīmē, ka pacientam bez ķirurga ir vēl viens uzticams ārsts, kuru viņš satiek gan pirms, gan arī pēc operācijas. Cilvēkam tas ir būtisks psihoemocionāls atbalsts,” saka jaunā ārste Aļona Antonova, kura turpinās strādāt stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Anestezioloģijas nodaļā.

Anestezioloģijas klīnikas vadītāja asoc. prof. Agnese Ozoliņa ir patiesi gandarīta, ka jaunie speciālisti izvēlas turpināt strādāt, attīstīties un pilnveidot savas prasmes un spējas tieši Rīgas Austrumu slimnīcā.

“Esam sapratuši – lai gan jaunajiem speciālistiem darba samaksa ir svarīgs faktors, tomēr tas nav primārais un noteicošais, lai izvēlētos palikt strādāt mūsu slimnīcā. Ļoti liela nozīme ir komandai, un komandas darbam kā tādam, kā arī tam, kāds ir kolektīva psihoemocionālais klimats, kāda ir darbiniekos radītā motivācija, cik daudz viņiem ir ļauts pašiem izpausties un attīstīties. Mums ir svarīgi, lai ikviens darbinieks šeit justos labi – lai būtu ne vien tehniskais nodrošinājums, bet arī sniegts morālais atbalsts,” uzsver mūsu slimnīcas Anestezioloģijas klīnikas vadītāja asoc. prof. Agnese Ozoliņa.

Sveicam mūsu jaunos speciālistus, vēlam viņiem panākumus un izdošanos jaunu virsotņu sasniegšanā!