Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pasaules roku higiēnas dienā Austrumu slimnīcas speciālisti atgādina: “Roku higiēna ļauj pasargāt sevi un citus no infekciju izplatības!”

5. maijs ir Pasaules roku higiēnas diena, kad tiek aktualizēta regulāras un pareizas roku higiēnas nozīme sabiedrības veselībā. Arī veselības aprūpes iestādes nav pasargātas no dažādu infekciju izplatības tajās. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) veiktā pētījuma dati liecina, ka ar veselības aprūpi saistītās infekcijas ir viens no visbiežāk sastopamajiem nevēlamajiem notikumiem veselības pakalpojumu sniegšanas laikā pasaulē. Arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) speciālisti atgādina, ka elementāra roku higiēna ļauj pasargāt sevi, savus tuviniekus un citus apkārtējos ne vien no antimikrobiālās rezistences, bet arī no daudzām citām infekciju slimībām.

PVO apkopotie dati liecina, ka ar veselības aprūpi saistītās infekcijas skar vidēji aptuveni vienu no 10 pacientiem. Tomēr biežums var būt daudz ievērojamāks valstīs ar zemiem vai vidējiem ienākumiem un augsta riska pacientiem, piemēram, tiem, kas atrodas intensīvās terapijas nodaļā.

Austrumu slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, ārsts infektologs, hepatologs Māris Liepiņš uzsver: “Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas ir sastopamas visā pasaulē, un Latvijas veselības aprūpes iestādes nav izņēmums. Ir dažādi infekciju kontroles pasākumi, tostarp roku higiēna. Tas ir ļoti būtisks pasākums, kuru jārealizē katram medicīnas iestādes pacientam, apmeklētājam un darbiniekam. Principā no katras personas un viņa higiēnas paradumiem ir atkarīga iespējamās infekcijas izplatība. Ievērojot elementāru roku higiēnu, mēs pasargājam sevi, savus tuviniekus un citus apkārtējos ne vien no antimikrobiālās rezistences, bet arī no daudzām citām infekciju slimībām. Šīs infekcijas var izraisīt gan vieglākas saslimšanas, gan smagus slimību paasinājumus vai pat nāvi.”

Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas var izraisīt pret antibiotikām nejutīgi mikrobi, kas kaitē pacientiem, apmeklētājiem un veselības aprūpes darbiniekiem un rada ievērojamu slogu veselības sistēmām. PVO dati liecina, ka Eiropā vien ik gadu akūtās un ilgtermiņa aprūpes iestādēs tiek konstatēti aptuveni deviņi miljoni ar veselības aprūpi saistītu infekcijas gadījumu, kas rada papildu izmaksas no 13 līdz 24 miljardiem eiro. Eiropā sešas visbiežāk sastopamās ar veselības aprūpi saistītās infekcijas rada divas reizes lielāku invaliditātes un mirstības risku nekā 32 citas infekciju slimības.

Infektalogs hepatologs M. Liepiņš piebilst: “Higiēna ir cieņa pret sevi un apkārtējiem. Tā glābj miljoniem cilvēku dzīvību visā pasaulē.”

PVO dati liecina, ka infekciju kontrole un uzraudzība samazina ar veselības aprūpi saistītās infekcijas un antimikrobiālās rezistences izplatību līdz pat 70%.

 

Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.