Vienotais pieraksts: +371 67000610

Onkoloģisko pacientu biedrību pārstāvji atzinīgi novērtē paplašinātā Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacionāra jaunās telpas

Onkoloģisko pacientu biedrību pārstāvji, apmeklējot Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” paplašināto Ķīmijterapijas dienas stacionāru, atzinīgi novērtēja jaunizbūvētās telpas, atzīstot, ka gaiša, plaša un vienlaikus arī diskrēta ārstēšanās vide ir ārkārtīgi svarīga, saņemot ķīmijterapijas zāles. Jaunajās Ķīmijterapijas dienas stacionāra  telpās pakāpeniski tiks nodrošināta ārstēšana par 30% vairāk pacientiem nekā līdz šim, tādējādi būtiski paplašinot ārstēšanās iespējas.

Klātesot Ministru prezidentei Evikai Siliņai, veselības ministram Hosamam Abu Meri, slimnīcas valdei, stacionāru un klīniku vadītājiem, pacientu pārstāvjiem, ārstiem, aprūpes personālam un citiem darbiniekiem, Ķīmijterapijas dienas stacionāra jaunizbūvētās telpas tika svinīgi atklātas 2024. gada 26. janvārī.  Projekta īstenošanas rezultātā līdzšinējo 50 guļkrēslu skaits stacionārā palielinājies līdz 69 mūsdienu standartiem atbilstošiem, ērtiem un konkrētā ārstniecības profila pacientiem īpaši pielāgotiem guļkrēsliem. Savukārt personālam – ārstiem, māsām un atbalsta darbiniekiem – nodrošināti darba apstākļi mūsdienīgi un funkcionāli aprīkotās telpās, bet apmeklētājiem ir pieejamas plašākas un ērtākas koplietošanas telpas.

Iepazīstoties ar jaunatklātajām telpām, onkoloģisko pacientu biedrību pārstāvji Edgars Āboliņš, Lāsma Nikolaisone un Nadežda Barišovska tās novērtēja atzinīgi, uzsverot, ka gaiša, plaša un vienlaikus arī diskrēta ārstēšanās vide ir ārkārtīgi svarīga, saņemot ķīmijterapijas zāles. Pozitīva vide palīdz mazināt zāļu blaknes un vairo cerību izārstēt onkoloģisko saslimšanu.

Ķīmijterapijas dienas stacionāra vadītāja asoc. profesore Iveta Kudaba pacientu biedrību dalībniekiem izrādīja pacienta ceļa posmus paplašinātajā stacionārā, sākot ar  gaišām un plašām reģistrācijas posteņu telpām un turpinot ar pacientu ārstēšanās telpām, kurās paredzēts ergonomisks un funkcionāls aprīkojums gan pacientiem, gan arī māsām, kas aprūpēs pacientus. Tāpat pacientu organizāciju pārstāvjiem  bija iespēja aplūkot personālam paredzētās telpas, māsu darba stacijas, kā arī īpašai noskaņai izbūvēto vasaras dārzu, kur ikviens pacients vai darbinieks varēs uzkavēties uz soliņiem svaigā gaisā starp kokiem un ziediem.

Austrumu slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaudis izteica gandarījumu par iespēju tikties ar pacientu organizāciju pārstāvjiem, lai uzskatāmi parādītu jaunās un gaišās telpas, kas mērķtiecīgi izbūvētas ar dziedinošās arhitektūras elementiem.

Savukārt profesore Sandra Lejniece, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja, informēja par virzību nacionālā vēža centra izveidē, tostarp Austrumu slimnīcas ekspertiem turpinot darbu pacientu ceļu izveidē un uzņemoties metodoloģisko vadību vēža ārstēšanā, lai ikviens onkoloģiskais pacients saņemtu jaunākajās vadlīnijās balstītu ārstēšanu iespējami tuvāk dzīvesvietai un ierastajai videi.

Aprūpes direktore Inese Budzila pastāstīja par māsu darba arvien pieaugošo nozīmi un iesaisti ārstēšanas un aprūpes procesu nodrošināšanā, sniedzot detalizētu skaidrojumu, kā jaunajās telpās tiks nodrošināta ķīmijterapijas pacientu aprūpe, kas ietvers gan pacientu izglītošanu, gan informēšanu, gan atbildes uz pacientiem svarīgiem jautājumiem katrā pacienta ārstēšanas un aprūpes ceļa posmā.

Tikšanās noslēgumā onkoloģisko pacientu biedrību pārstāvji uzdeva jautājumus un diskutēja ar Austrumu slimnīcas ārstiem, aprūpes personālu un citiem speciālistiem, pārrunājot aktuālos jautājumus un rosinot dažādus priekšlikumus.

Austrumu slimnīcas pārstāvji pauda gandarījumu par tikšanos un diskusiju, kas palīdz uzlabot ķīmijterapijas pacientu aprūpi.

Austrumu slimnīcas “Latvijas Onkoloģijas centra” Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanas un pārbūves darbi tika uzsākti  2023. gada jūnijā. Telpu paplašināšanas darbi tika veikti 585,6 kvadrātmetru platībā. Sevišķa uzmanība stacionāra atjaunošanā tika pievērsta epidemioloģisko prasību pastiprinātai izpildei, kā arī tam, lai pacienti un personāls justos labi un tiktu ievērots diskrētums. Projekta realizācijas gaitā izveidoti darbam ērtāki māsu posteņi, kas ir aprīkoti ar modernām medicīnas tehnoloģiju iekārtām un risinājumiem. Projekts paredz dažādus ergonomiskus un funkcionālus telpu savienojumus, kas nepieciešamības gadījumā ļauj operatīvi sniegt palīdzību.

Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana īstenota ERAF projekta Nr.9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” ietvaros, izmaksas EUR 2 996 872,47, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 2 547 341,60 un Latvijas valsts budžeta finansējums EUR 269 718,52.

Fotogalerija no paplašinātā Ķīmijterapijas dienas stacionāra atklāšanas skātāma šeit


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.