Vienotais pieraksts: +371 67000610

Noslēgumam tuvojas Latvijas Onkoloģijas centra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 14 stacionāra nodaļu atjaunošanai septiņos stāvos

Noslēgumam tuvojas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” (LOC) ārstniecības nodaļu atjaunošanas un rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas izstrāde. Šā vērienīgā projekta rezultātā plānota telpu rekonstrukcija vairāk nekā 18 000 kvadrātmetru platībā, atjaunojot 14 stacionāra nodaļas septiņos stāvos, kas uzlabos pacientu ārstēšanās apstākļus, kā arī radīs patīkamu un funkcionālu darba vidi personālam. Patlaban paredzēts, ka stacionāra rekonstrukcijai jānoslēdzas 2027. gadā.

Patlaban noslēguma fāzei tuvojas LOC ārstniecības nodaļu atjaunošanas un rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas izstrāde, lai Austrumu slimnīca īsos termiņos un paredzētajā laikā, līdz 2027. gadam, spētu realizēt šo vērienīgo projektu. Projekta realizācijas gaitā plānots īstenot LOC ēkas Hipokrāta ielā 4, Rīgā, telpu atjaunošanas darbus 18 355,65 kvadrātmetru platībā, no trešā līdz devītajam stāvam. Jaunais nodaļu plānojums ietver uz pacientiem vērstus risinājumus ārstniecības nodrošināšanā un vides pieejamībā.

Pēc tehniskā projekta pilnīgas pabeigšanas tiks rīkots būvdarbu iepirkums un uzsākti sagatavošanās darbi nodaļu pārvietošanai būvdarbu periodā, kad onkoloģisko pacientu ārstēšana  tiks nodrošināta stacionārā “Gaiļezers”. Pašlaik paredzētais  rekonstrukcijas darbu uzsākšanas laiks – 2024. gada novembris.

Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs uzsver: “Patlaban Austrumu slimnīcā vienlaikus risinās vairāku būtisku attīstības projektu īstenošana onkoloģisko pacientu grupas ārstniecības un aprūpes apstākļu uzlabošanai, mūsdienīga aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšanai un personāla darba vides modernizācijai. Visiem šiem projektiem ir viens mērķis – arvien efektīvāks ārstniecības process un  lielāks komforts mūsu pacientiem. Mūsu slimnīcas kolektīvs iegulda lielu darbu un enerģiju, lai šo mērķi sasniegtu.”

“Onkoloģiskajiem pacientiem, kas ārstēsies Austrumu slimnīcā pēc projekta īstenošanas, nodrošināsim mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru – ārstniecības apstākļus un vides pieejamību,” – norāda Austrumu slimnīcas valdes loceklis Kaspars Plūme.

Starp būtiskākajiem modernizācijas un atjaunošanas pasākumiem projekta ietvaros ir palātu rekonstrukcija, paredzot lielāku vienvietīgo palātu skaitu, īpašu palīgtelpu izveide gan personālam, gan ārstniecības procesa īstenošanai, gan pacientu un tuvinieku tikšanās nodrošināšanai, jaunu liftu izbūve un esošo atjaunošana u.c. Svarīga ir plānotā  funkcionālā savienojuma mezgla izbūve ar virszemes pāreju, lai savienotu LOC ar stacionāru “Gaiļezers” un Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīniku.

Austrumu slimnīcas “Latvijas Onkoloģijas centrā” 2023. gada vasarā sākta arī Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana un pārbūve, lai modernizētu ārstniecības bloku un kopējo gultasvietu skaitu palielinātu par 33%, kā arī uzlabotu personāla darba vidi.

 

 

Par Rīgas Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā nedaudz vairāk par 5000 darbinieku.