Vienotais pieraksts: +371 67000610

No 2023. gada 8. novembra amatu atstāj Austrumu slimnīcas padomes loceklis Erki Mēlders (Erki Mölder)

No 2023. gada 8. novembra amatu atstāj Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) padomes loceklis Erki Mēlders (Erki Mölder). Padome ir lemttiesīga un turpina darbu divu padomes locekļu sastāvā līdz turpmākiem Austrumu slimnīcas kapitāla daļu turētāja – Veselības ministrijas – lēmumiem.

Mēlders atstāj amatu atbilstoši Komerclikuma 296. panta 8. daļas nosacījumiem, kas paredz, ka padomes loceklis var jebkurā laikā atstāt padomes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai.

“Šādu lēmumu pieņēmu, personisku motīvu vadīts. Mana darba dinamika ir saistīta ar operatīvu pārvietošanos starp dažādām pasaules valstīm, un sapratu, ka turpmākajā periodā nespēšu pilnībā veltīt savu laiku un iedziļināties Austrumu slimnīcas jautājumos. Šī slimnīca, kas ir izcilu profesionāļu vadīta gan no ārstniecības, gan menedžmenta viedokļa, ir pelnījusi vairāk uzmanības, nekā es spētu tai turpmākajā laikā nodrošināt,” saka Erki Mēlders.

Mēldera kā Austrumu slimnīcas padomes locekļa pēdējā pilnvarojuma diena ir 2023. gada 7. novembris.

Austrumu slimnīcas padome ir lemttiesīga un līdz turpmākiem Veselības ministrijas kā Austrumu slimnīcas kapitāla daļu turētāja lēmumiem strādās divu locekļu sastāvā – padomes priekšsēdētāja Tīna Kukka un padomes loceklis Valts Ābols.

Padomes pilnvaru termiņš ir 2025. gada 8. marts.

Par Austrumu slimnīcu

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.