Vienotais pieraksts: +371 67000610

NMPD direktore Liene Cipule pasniedza apbalvojumu pateicībā par līdzšinējo sadarbību ar Rīgas Austrumu slimnīcu

Šodien, 19. augustā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājam Imantam Paeglītim pasniedza apbalvojumu “Par ieguldījumu”, tādējādi paužot gandarījumu un novērtējumu līdzšinējai sadarbībai ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu – gan ārstniecības, gan atbalsta personālu, kas ik dienas nepagurstoši un godprātīgi strādā, lai pacientiem sniegtu medicīnisko palīdzību kritiskos veselības stāvokļa brīžos.
Savukārt, mūsu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam Aleksejam Višņakovam tika piešķirts gan NMPD apbalvojums “Par ieguldījumu” starpinstitucionālās sadarbības veidošanā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iedzīvotājiem, gan arī Atzinības raksts – par augstu profesionalitāti neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanā un nodrošināšanā īpaši kritiskās situācijās, spējot pieņemt tūlītējus, atbildīgus un atbilstošus lēmumus, lai glābtu un saglabātu pacientu dzīvības.
“Paldies Rīgas Austrumu slimnīcas darbiniekiem un arī valdes priekšsēdētājam Imantam Paeglītim par veiksmīgo un ilggadējo sadarbību, īpaši Covid-19 pandēmijas laikā. Uz jums vienmēr var paļauties jebkurā situācijā. Paldies par to!” sacīja NMPD direktore Liene Cipule.
“Paldies Lienei Cipulei un visam NMPD kolektīvam par šo augsto novērtējumu un savstarpējās cieņas apliecinājumu. Tas pierāda to, ka mūsu sadarbība patiesi ir cieša un stipra, ko pavisam noteikti pierādīja arī Covid-19 pandēmija. Novērtējam, ka nepieciešamības gadījumā varam lūgt gan jūsu padomu, gan iesaisti, lai kopīgiem spēkiem īstenotu visbūtiskāko – spēju glābtu mūsu līdzcilvēku dzīvību,” pauda mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis.
NMPD apbalvojums šogad piešķirts arī vairāku valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, bez kuru personīga ieguldījuma, atbalsta un ciešas sadarbības nebūtu iespējams veiksmīgi pārvarēt Covid-19 pandēmijas izaicinājumus pacientu aprūpē. NMPD apbalvojumus pasniedz kopš 2014. gada. Apbalvojumu nodibināšanas mērķis ir iedzīvināt un stiprināt dienesta misiju “glābt un saglabāt cilvēku dzīvības”, paužot atzinību par izcilu veikumu un veicinot motivāciju cēlai rīcībai gan darbinieku vidū, gan arī sabiedrībā kopumā.