Konferencē piedalījās  lektori no Itālijas, Spānijas, ASV, Lietuvas un Igaunijas. Mūsu slimnīcā veikto pētījumu par zarnu mikrobiomu multiplās sklerozes pacientiem, kurš tapis sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, prezentēja Vispārējās neiroloģijas nodaļas virsārste un Multiplās sklerozes vienības vadītāja Dr. med. Daina Pastare. Šāda veida pētījums Baltijas valstīs veikts pirmo reizi un radīja neviltotu interesi konferences dalībnieku vidū.

Konferencē aktīvi piedalījās arī Neiroloģijas un neiroķirurģjias klīnikas vadītājs profesors Guntis Karelis un Multiplās sklerozes vienības ārsti – Sandra SvilpeLīga MekšaElīna Polunosika un Linda Kande.

Attēlā: Neiroloģijas un neiroķirurģijas un klīnikas vadītājs prof. Guntis Karelis (no labās) un Multiplās sklerozes vienības neiroloģes – Sandra Svilpe, Līga Mekša, Elīna Polunosika, Linda Kande un vienības vadītāja dr. med. Daina Pastare.