Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nacionālā vēža centra akreditācijas gaitā Austrumu slimnīcā sākts pilotprojekts – nokomplektētas pacientu atbalsta komandas

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Austrumu slimnīca) Nacionālā vēža centra akreditācijas procesa gaitā veiksmīgi sākts pilotprojekts – nokomplektētas pacientu atbalsta komandas, kuru sastāvā ir pacienta koordinatori un izglītības un atbalsta māsas. No 2023. gada krūts vēža un hematoloģisko audzēju pacienti saņem informatīvo, izglītojošo un organizatorisko atbalstu.

Nacionālā vēža centra akreditācijas procesa gaitā Austrumu slimnīcā veiksmīgi sākts pilotprojekts – nokomplektētas pacienta atbalsta komandas, kuru sastāvā ir pacienta koordinatori un izglītības un atbalsta māsas. No 2023. gada krūts vēža un hematoloģisko audzēju pacienti saņem informatīvo, izglītojošo un organizatorisko atbalstu.

“Varam secināt, ka pacienti ļoti labprāt izmanto šo atbalstu, uzdodot it kā elementārus, bet patiesībā būtiskus jautājumus, piemēram, vai pirms magnētiskās rezonanses izmeklējuma drīkst dzert kafiju? Atbalsta un izglītības māsas stāsta pacientam par plānoto ārstēšanu, iespējamajām komplikācijām un blakus parādībām. Neskaidros jautājumos pacienti vispirms meklē māsas palīdzību, bet, ja problēma ir nopietna, tiek iesaistīts pacienta ārstējošais ārsts,” pieredzē dalās Austrumu slimnīcas aprūpes direktore Inese Budzila.

Asoc. profesore Iveta Kudaba, Ķīmijterapijas dienas stacionāra vadītāja, uzsver: “Māsu un ārstu deficīta apstākļos meklējam risinājumus, lai maksimāli raiti organizētu ķīmijterapijas zāļu saņemšanu. Tas nozīmē – izmantot māsu zināšanas un potenciālu. Jāņem vērā, ka ne visiem pacientiem izdodas iziet ķīmijterapiju, ievērojot onkologa ķīmijterapeita noteikto laiku un dienas starp kursiem. Vairākums pacientu saņem ķīmijterapiju saskaņā ar vadlīnijām un intervāliem, bet, ja intervāli dēļ veselības problēmām nojūk, strādājam, pārplānojot katra pacienta individuālo ķīmijterapijas zāļu grafiku. Tas prasa ne tikai papildu laiku, bet arī klīnikas darba organizācijas maiņu un personāla – ārstu, farmaceitu, māsu un citu speciālistu –  iesaisti, ko arī patlaban nodrošinām. Mums ir ambiciozi mērķi – lielāka pacientu aprite un kapacitātes kāpināšana Ķīmijterapijas dienas stacionārā, ko iespējams sasniegt ar personāla piesaistes stiprināšanu.”

Pacientu loks, kam būs iespēja konsultēties par svarīgiem ārstniecības un aprūpes procesa jautājumiem, tiek paplašināts. 2024. gadā darbu sāks vēl četras izglītības un atbalsta māsas un seši pacientu koordinatori.

“Tiek strādāts, lai apmācītu māsas no slimnīcas vidus, kā arī piesaistītu spējīgākās un sekmīgākās māsas, kas beigušas ārstniecības mācību iestādes. Diemžēl jāņem vērā, ka līdz šim tādas profesijas kā “pacientu koordinators” vai “izglītības un atbalsta māsa” nav bijušas, bet tajās ir jābūt specifiskām speciālām zināšanām. Savukārt, ja šo zināšanu nav, ir nepieciešams laiks, lai personālu apmācītu,” skaidro Inese Budzila.

Nacionālā vēža centra akreditācijas process notiek kopš 2022. gada, kad Austrumu slimnīca izveidoja multidisciplināru centra akreditācijas komandu. Paredzams, ka akreditācijas procesam jānoslēdzas 2024. gadā, patlaban aktīvi veicot nepieciešamos priekšdarbus.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.

#ESfondi #AtveseļošanasFonds #AF #IeguldījumsVeselībā #NextGenerationEU #NextGenEU #InvestEU