Vienotais pieraksts: +371 67000610

Mūsu slimnīcas komanda Austrumpols gūst nebijušus sportiskus panākumus

Šogad, pēc 3 gadu pārtraukuma, norisinājās Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku Veselības dienas, jeb kā mēs saucam – sporta spēles, kurās piedalījās arī mūsu slimnīcas darbinieku komanda Austrumpols, kas godam pārstāvēja slimnīcu un sniedza lieliskus rezultātus visās disciplīnās, iegūstot godalgotas vietas.

Austrumpols guva nebijušus panākumus, lielākā uzvara bija 1. vieta nometņu novērtēšanā, kurā piedalījās Veselības ministre Līga Meņģelsone.

Austrumpols ieguva 2. vietu komandu disciplīnā Dāmu futbols un Lielā jautrības stafete, Anna Tutāne ieguva 1.vietu individuālajā disciplīnā Triatlons, Ilmārs Džigurs ieguva 1. vietu individuālajā disciplīnā Orientēšanās labirints un 2. vietu individuālajā disciplīnā Stiprinieks, Vineta Vanaga ieguva 3. vietu individuālajā disciplīnā Orientēšanās labirints, Andris Tutins ieguva 3. vietu individuālajā disciplīnā Stiprinieks un Mairita ar Montu izcīnīja 3. vietu disciplīnā Foto orientēšanās.

Austrumpols pierādīja sevi kā vienota, saliedēta, stipra un ļoti draudzīga komanda.
Paldies par Veselības dienu organizēšanu un kopā būšanu Latvijas Sarkanajam Krustam, kā arī atbalstītājiem – LR Veselības ministrijai, Latvijas Ārstu biedrībai un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai.
Austrumpols ir gatavs turpināt cīnīties un pārstāvēt mūsu slimnīcu ar lepnumu arī turpmāk!