Vienotais pieraksts: +371 67000610

Māsu dienā akcentēs māsu nozīmes izaugsmes un attīstības perspektīvas, godinās izcilākās Austrumu slimnīcas māsas

12. maijs ir Starptautiskā Māsu diena, godinot un atgādinot par māsu ievērojamo nozīmi veselības aprūpē. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca (Austrumu slimnīca) ik gadu godina savas māsas, rīkojot Māsu dienai veltītu pasākumu. Šogad tas notiks piektdien, 10. maijā, kur slimnīcas ārstniecības un aprūpes personāls tiksies konferencē “Mūsu māsas, mūsu nākotne – aprūpes ekonomiskais spēks”, gan iezīmējot māsu izaugsmes un attīstības potenciālu, gan sveicot un sakot paldies 2023. gada izcilākajām māsām nominācijās “Dzīvības Zvaigzne” un “Gudrā Pūce”, gan arī apbalvojot ar pateicībām labākos aprūpes darbiniekus.

Izceļot māsu nozīmes pieaugumu un attīstības perspektīvas veselības nozarē, Austrumu slimnīcas konferencē tiks akcentētas vairākas būtiskas tēmas – savos novērojumos, pieredzē un zinātniskajos darbos par māsu lomu veselības aprūpē dalīsies vairāki Austrumu slimnīcas vadošie speciālisti. Kopumā Austrumu slimnīcā strādā 1379 māsas un 1038 māsu palīgi un sanitāri slimnieku kopēji.

Konferences laikā notiks arī Austrumu slimnīcas māsu un aprūpes personāla apbalvošana. Ik gadu Austrumu slimnīca saka paldies savām māsām un aprūpes personālam par ieguldījumu slimnīcas darbā un pacientu aprūpē. Ar balvu “Dzīvības zvaigzne” – par ieguldījumu māsu profesijas attīstībā un Austrumu slimnīcas aprūpes procesu pilnveidošanā – tiks godinātas 12 māsas, nominācijā “Gudrā Pūce” – par māsu iesaisti izglītībā un pētniecībā – tiks apbalvoti 11 mediķi, un īpašas pateicības saņems vēl 13 Austrumu slimnīcas darbinieki.

Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs uzsver: “Māsu nozīme mūsu slimnīcas darbā un veselības aprūpes sistēmā ir nepārvērtējama, un tā turpina palielināties. Māsu devums pacientu aprūpē ir svarīgs faktors, kas veicina mūsu pacientu labbūtību un ārstēšanu. Taču īpaši es vēlos pievērst uzmanību nurse-run hospital jeb māsu vadītas slimnīcas jēdzienam un nozīmei. Šis jēdziens, kas balstās uz māsu vadību un lēmumu pieņemšanu, ir ne tikai efektīvs modelis pacientu aprūpei, bet demonstrē arī māsu profesionālās spējas un zināšanas, veidojot uzņēmējdarbības un vadības prasmes. Esmu lepns par ikvienas mūsu māsas centieniem, tāpēc aicinu atbalstīt māsu darbu, lai mēs kopā varētu turpināt sniegt augstas kvalitātes veselības aprūpi mūsu pacientiem. Paldies visām māsām par viņu uzticamību un rūpēm!”

Austrumu slimnīcas aprūpes direktore Inese Budzila skaidro: Māsas profesija ir sirds aicinājums pēc būtības. Sadzīvot ar pacientu sāpēm vai nāvi nav vienkārši, tas ir emocionāli smagi. Ir svarīgi, lai māsas Latvijā saprastu, ka šī profesija nav kaut kāda piedeva zupai, bet būtiska sastāvdaļa kopējā aprūpē. Es vēlos, lai māsas iet ar paceltu galvu. Tikpat svarīgi, lai māsas valstī un mūsu slimnīcā justos piederīgas Latvijas medicīnai un apzinātos savu nozīmību. Mums pašām ir jāpierāda un jāattīsta sava profesija.”

Taču māsa noteikti “nav viens spēlētājs”, saka Inese Budzila, māsas strādā multidisciplinārā komandā, tāpēc arī profesionālie svētki jāsvin kopā, “sapulcējoties ārstiem, māsām, māsu palīgiem, sanitāriem, kapelāniem un daudziem citiem”. Māsa ar pacientu “ir kopā dienu un nakti, iespējams, tad, kad pacientam ir vissmagāk. Tieši tad viņam blakus ir vajadzīgs šis cilvēks, šī gaisma, ar ko parunāties, un savā slimībā redzēt arī pozitīvas lietas, pieņemt pareizos lēmumus. Māsa ir tā rīta, cerības un dzīvības zvaigzne.”

Pasākuma laikā plānoti vairāki lasījumi, kas izcels māsu būtisko devumu veselības aprūpes nozares attīstībā un pacientu ārstēšanā 21. gadsimtā, no interesantiem rakursiem izpētot māsu profesijas izaugsmi un nianses. Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs klātesošos iepazīstinās ar savu redzējumu par veselības aprūpi Latvijā un māsas lomu tajā. Austrumu slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaudis dalīsies pārdomās par tēmu “Māsu vadīta (nurse run) slimnīca – viens no veselības aprūpes sistēmas transformācijas stūrakmeņiem”. Austrumu slimnīcas Internās medicīnas galvenais speciālists profesors Aivars Lejnieks runās par medicīnas māsu profesiju – no revolūcijas līdz evolūcijai.

Aprūpes direktore Inese Budzila lasīs lekciju “Māsas  veselības aprūpes virzītājspēks”. Savukārt Anestezioloģijas klīnikas vadītāja profesore Agnese Ozoliņa sniegs ieskatu konferences vadmotīva interpretācijā “Mūsu māsas – mūsu nākotne”. Latvijas Māsu asociācijas padomes priekšsēdētāja Ilva Aršauska  informēs par nākotnes izaicinājumiem māsas profesijā.

Austrumu slimnīca māsu profesijai veltītas konferences rīko vairākus gadus, taču apbalvošanas ceremonijas, kad tiek godinātas slimnīcas māsas, norisinās kopš 2017. gada.

 

Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.