Vienotais pieraksts: +371 67000610

Lēmumu par atkāpšanos no amata pieņēmis Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Andis Pinkulis

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Andis Pinkulis pieņēmis lēmumu personīgu iemeslu dēļ atkāpties no slimnīcas valdes locekļa amata. Saskaņā ar vienošanos ar slimnīcas padomi Andis Pinkulis amata pienākumu izpildi pārtrauks 2023.gada 2.jūnijā.

Līdz brīdim, kamēr padome iecels jaunu valdes locekli Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Ministru kabineta 2020. gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” noteiktajā nominēšanas kārtībā, slimnīcas valde strādās trīs cilvēku sastāvā.

Andim Pinkulim uzticētos pienākumus pārņems valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs.

Slimnīcas padomes priekšsēdētāja Tīna Kukka padomes vārdā izsaka pateicību A.Pinkuļa kungam par līdzšinējo darbu slimnīcas valdē, izprotot un respektējot pieņemto lēmumu, un novēl arī turpmāk pārvarēt sarežģītos izaicinājumus, kas ir neizbēgami, ieņemot vadošus amatus.

Izziņai. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī. Pagājušajā gadā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros ārstējās 55 000 pacienti, bet ambulatoros ārstniecības pakalpojumus izmantoja  vairāk nekā 840 000 pacientu. Būtisks fakts: Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstējas aptuveni 80 % no visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā. No kopējā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu skaita – onkoloģisko pacientu īpatsvars ir tuvu 30%.