Vienotais pieraksts: +371 67000610

Biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” pārstāvji pasniedz apbalvojumus mediķiem

Piektdien, 10. septembrī, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” pārstāvji – Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks un Māris Šops – pateicās mūsu slimnīcas mediķiem par ieguldīto darbu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku veselības veicināšanā.

Attēlā (no kreisās): Biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” viceprezidents Māris Šops, mūsu slimnīcas valdes loceklis un ķirurģijas galvenais speciālists prof. Haralds Plaudis, anestezioloģe – reanimatoloģe Ilona Kreice, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja prof. Sandra Lejniece, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks, ārsts-onkologs Igors Semjonovs, Anestezioloģijas klīnikas vadītāja asoc. prof. Agnese Ozoliņa un mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis

Attēlā (no kreisās): Mūsu slimnīcas anestezioloģe – reanimatoloģe Ilona Kreice, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja prof. Sandra Lejniece, Anestezioloģijas klīnikas vadītāja asoc. prof. Agnese Ozoliņa, mūsu slimnīcas valdes loceklis un ķirurģijas galvenais speciālists prof. Haralds Plaudis un ārsts-onkologs Igors Semjonovs

Biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” viceprezidents Māris Šops mūsu slimnīcas ārstei anestezioloģei – reanimatoloģei Ilonai Kreicei piešķīra Goda zīmi.

   

Anestezioloģe – reanimatoloģe Ilona Kreice

Biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” viceprezidents Māris Šops mūsu slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītājai prof. Sandrai Lejniecei piešķīra Starptautisku apbalvojumu

Attēlā: mūsu slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja prof. Sandra Lejniece

Biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks un viceprezidents Māris Šops mūsu slimnīcas Anestezioloģijas klīnikas vadītājai asoc. prof. Agnesei Ozoliņai piešķīra Starptautisku apbalvojumu

Attēlā: mūsu slimnīcas Anestezioloģijas klīnikas vadītāja asoc. prof. Agnese Ozoliņa

Biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks un viceprezidents Māris Šops mūsu slimnīcas ārstam-onkologam Igoram Semjonovam piešķīra Piemiņas medaļu

Attēlā: ārsts-onkologs Igors Semjonovs

Biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks un viceprezidents Māris Šops mūsu slimnīcas valdes loceklim un ķirurģijas galvenajam speciālistam prof. Haraldam Plaudim piešķīra Goda zīmi.

Attēlā: Mūsu slimnīcas valdes loceklis un ķirurģijas galvenais speciālists prof. Haralds Plaudis