Vienotais pieraksts: +371 67000610

Klīniskās universitāšu slimnīcas iniciē un uzsāk pasākumu kompleksu efektīvai pacientu datu apmaiņai, uzlabojot pacientu un ārstu ikdienu

Trīs Latvijas klīniskās universitāšu slimnīcas sākušas vairāku pasākumu kompleksu īstenošanu, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp slimnīcām, novērstu izmeklējumu dublēšanos, atslogotu pacientu ikdienu un atvieglotu ārstu darbu. 2023. gada nogalē uzsākts Eiropas Atveseļošanas fonda finansēts trīs slimnīcu sadarbības projekts par onkoloģisko pacientu datu apmaiņu starp klīniskajām universitāšu slimnīcām, lai līdz 2026. gada beigām nodrošinātu vēža pacientu datu apmaiņu drošā un mūsdienīgā veidā.

Lai uzlabotu ārstniecības procesus, kad pacients ārstējas vairākās slimnīcās, nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu, kā arī novērstu dubultizmeklējumu veikšanu, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (Austrumu slimnīca) sadarbībā ar P.Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu (Stradiņa slimnīca) un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (Bērnu slimnīca) iecerējusi virkni aktivitāšu datu apmaiņai starp trim slimnīcām. Starp tām ir, piemēram, radioloģisko izmeklējumu apmaiņa un vēža pacienta datu nodošana no Bērnu slimnīcas Stradiņa slimnīcai un Austrumu slimnīcai, pacientam sasniedzot pilngadību, kā arī citi pasākumi.

“Uzsākot darbu gandrīz pirms gada, uzsvēru, ka manas prioritātes ir uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti, izmantojot inovatīvas datu apmaiņas tehnoloģijas. Radioloģijas datu apmaiņas sistēmas integrācija starp universitāšu slimnīcām palielina diagnostikas efektivitāti, nodrošina datu drošību un uzlabo piekļuves ērtību, ļaujot ārstiem tūlītēji piekļūt pacientu datiem tādējādi veicinot labāku ārstēšanas koordināciju,” skaidro Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs. “Nākotnē plānojam paplašināt šo tiešo sadarbību, iekļaujot vairāk diagnostikas datu un stiprināt uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu medicīnā, lai sniegtu personalizētu un efektīvu aprūpi. Mūsu mērķis ir integrēta veselības aprūpes sistēma, kas izmanto datus un augstākās tehnoloģijas pacientu augstas kvalitātes aprūpei, lai uzlabotu pacientu aprūpes efektivitāti un drošību.”

Pateicoties kolēģu atsaucībai no Stradiņa slimnīcas un Bērnu slimnīcas, viens no pirmajiem īstenotajiem soļiem pacientu datu apmaiņā starp klīniskajām universitāšu slimnīcām ir radioloģisko izmeklējumu attēlu elektroniska apmaiņa. Tā kā līdz šim šāda attēlu apmaiņa starp slimnīcām nenotika, lai to nodrošinātu, visām trim slimnīcām bija jāsalāgo un jāmodernizē savas IT sistēmas un jānodrošina visu trīs slimnīcu radiologu vienlīdzīgas un verificētas piekļuves tiesības vienai lietošanas platformai.

Sadarbības attīstības ietvaros nākamais solis paredz informācijas aprites paplašināšanu, nodrošinot digitālu apmaiņu arī ar radioloģisko izmeklējumu aprakstiem. Paredzams, ka pilnīga radioloģisko izmeklējumu datu apmaiņa starp klīniskajām universitāšu slimnīcām  tiks nodrošināta līdz 2024. gada beigām.

“Integrējot radioloģijas datu apmaiņas sistēmu starp universitāšu slimnīcām, mēs esam spējuši uzlabot ārstu spēju ātri piekļūt svarīgai informācijai, kas palīdz ātrāk pieņemt lēmumus par ārstēšanu. Turpmākā sistēmas paplašināšana un uz datiem balstītas lēmumu pieņemšanas attīstīšana medicīnā ir mūsu prioritātes, lai nodrošinātu katram pacientam personalizētu augstas kvalitātes ārstēšanu. Šie ir būtiski soļi ceļā uz kopējas un vienotas medicīnisko datu pārvaldes sistēmas izveidi,” norāda N. Staņēvičs.

Savukārt Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis uzsver: “Mums Stradiņa slimnīcā ir patiess prieks par veiksmīgi uzsākto sadarbību starp Austrumu, Bērnu un Stradiņa klīniskajām universitāšu slimnīcām. Šis ir būtisks solis, kas tiek sperts, lai veicinātu pacientu datu apmaiņu, tādējādi uzlabojot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un samazinātu kļūdu risku. Papildus kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanai šāda veida sadarbība starp universitātes līmeņa slimnīcām veicinās arī pētniecību un inovācijas, nodrošinās aprūpes nepārtrauktību gan krīzes, gan ārstniecības iestādes maiņas gadījumā.”

Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs: “Šī projekta realizācija ir vēl viens solis bērnu onkoloģijas pacientu ārstniecībā, aprūpē un datu analītikā. Projekta rezultātā pilnībā tiks nodrošināta mūsu pacientu medicīnisko datu uzkrāšana ar mērķi veikt datu analītiku ārstniecības procesa uzlabošanai. Slimnīcas informācijas sistēmas atbalstīs onkoloģiskā pacienta digitālo pacienta ceļu ar kontrolēm, iestrādātiem algoritmiem, uzraudzības metodēm. Izstrādājot datu apmaiņas vienotu pieeju ar citām klīniskajām universitāšu slimnīcām, mēs ne tikai efektīvāk un ātrāk apmaināmies ar informāciju, bet arī nodrošinām, ka mūsu jauniešiem pāreja no bērnu uz pieaugušo veselības aprūpi notiek gludi un bez liekām grūtībām. Īpaši būtiski, ka šis projekts ievērojami samazina administratīvo slogu, tā taupot laiku un resursus, lai koncentrētos uz pacientu aprūpes kvalitātes uzlabošanu un pozitīvākas pacientu pieredzes veidošanu.”

Līdz 2026. gadam Eiropas Atveseļošanas fonda projekta ietvaros visas trīs klīniskās universitāšu slimnīcas plāno īstenot arī virkni citu pasākumu, lai drošā un mūsdienīgā veidā nodrošinātu vēža pacientu datu apmaiņu, atslogojot pacientus no informācijas “pārnēsāšanas” un atvieglojot ārstu ikdienas darbu – balstoties uz vienotu datu modeli, tiktu nodrošināta vēža pacientu izmeklējumu rezultātu datu aprite starp trim slimnīcām, kā arī to pieejamība valsts sistēmām (e-veselība).


Par projektu

ANM projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 “Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide” tiek īstenots līdz 2026.gada 31.maijam. Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 4 577 650 eiro, tajā skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējums – 3 850 000 eiro. Projekta mērķis ir izveidot platformu optimāli koordinētai onkoloģijas pacientu datu apmaiņai klīnisko universitāšu slimnīcu ietvaros un panākt digitalizētu onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes datu apmaiņu starp klīniskajām universitātes slimnīcām.