Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija multiplās sklerozes pacientiem par vakcināciju pret COVID-19

Multiplās sklerozes vienības vadītāja dr. med. Daina Pastare un vienības speciālistes dr. Sandra Svilpe, dr. Līga Mekša un dr. Elīna Polunosika atbild uz multiplās sklerozes pacientu biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcināciju pret COVID-19:

  • Vai es drīkstu vakcinēties pret COVID -19?

Multiplās sklerozes pacientiem ir rekomendējama un vēlama vakcinācija pret COVID -19.

  • Kāpēc man vajadzētu vakcinēties pret COVID-19?

Vakcinācija pret COVID-19 pasargās jūs no smagas COVID-19 infekcijas norises, tā pasargās arī jūsu ģimeni un tuvus cilvēkus no saslimšanas.

  • Vai vakcinācija pret COVID-19 var ietekmēt manu slimības gaitu?

Vakcinācija nepasliktinās multiplās sklerozes norisi, neizraisīs slimības paasinājumu un nemazinās lietotās imūnmodulējošās terapijas efektivitāti.

  • Vai es drīkstu vakcinēties, ja lietoju imūnmodulējošu terapiju?

Pacientiem, kuri lieto Interferonus beta, Glatiramēra acetātu, Teriflunomīdu, Dimetilfumarātu vai Natalizumabu, jāturpina lietot uzsāktā imūnmodulējošā terapija un jāvakcinējas, tiklīdz rodas šāda iespēja.

Daži imūnmodulējošās terapijas medikamenti var mazināt vakcīnas efektivitāti, tāpēc pacientiem, kuri lieto Fingolimodu, Siponimodu, Kladribīnu, Okrelizumabu, Alemtuzumabu vai Rituksimabu, jāsaskaņo vakcinācijas laiks ar medikamenta ievadi, un lēmums par vakcināciju jāpieņem kopā ar savu neirologu, multiplās sklerozes ārstu.

  • Kā man rīkoties, ja man ir multiplā skleroze, bet imūnmodulējošā terapija vēl nav uzsākta?

Pacientiem, kuriem plānots uzsākt imūnmodulējošu terapiju, lēmumu par terapijas uzsākšanu un vakcināciju jāpieņem, konsultējoties ar savu neirologu, multiplās sklerozes ārstu.

Lai saņemtu vakcīnu multiplās sklerozes pacientiem jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.


Multiplās sklerozes vienības vadītāja dr.med. Daina Pastare


Dr. Līga Mekša


Dr. Sandra Svilpe


Dr. Elīna Polunosika