Vienotais pieraksts: +371 67000610

Haraldam Plaudim un Guntim Karelim piešķir profesora grādu

Apsveicam mūsu slimnīcas valdes locekli, ķirurģijas galveno speciālistu Haraldu Plaudi un Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītāju Gunti Kareli ar profesora grāda iegūšanu, kuru šodien piešķīra Rīgas Stradiņa universitātes profesoru padome.

Slimnīcas valdes loceklis, ķirurģijas galvenais speciālists profesors Haralds Plaudis

Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs profesors Guntis Karelis