Vienotais pieraksts: +371 67000610

Eiropas eksperti Rīgā strādā pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas

Divas dienas, 17. un 18. oktobrī – Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tiekas Eiropas Vēža institūtu organizācijas (OECI) pārstāvji, lai veiktu ekspertīzi un sniegtu ieteikumus Latvijas virzībai uz visaptverošu vēža centru un visaptverošu vēža aprūpes tīklu, kas sekmētu vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem Latvijā.

“Kolēģu atsaucība ir ļoti liela, kas apliecina, cik ļoti nepieciešamas strukturētas pārmaiņas un visu onkoloģisko pacientu aprūpes etapu saskaņošana visas Latvijas mērogā. Tikšanās reizēs ar ekspertiem piedalās kolēģi no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Liepājas, Daugavpils un Siguldas slimnīcām, kolēģi no zinātniskajiem institūtiem un laboratorijām”, atzīmē profesore Sandra Lejniece. “Minētā projekta mērķis ir veidot uz pacientu vērstu onkoloģisko aprūpi, ko Eiropas ekspertu vadībā centīsimies īstenot” – rezumē profesore.

Tas ir Eiropas Savienības Reformu ģenerāldirektorāta finansēts projekts “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS) ekspertu statusā projektā ir iesaistīti Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras, Eiropas Vēža institūtu organizācijas un ERASMUS Universitātes Medicīnas centra (EMC) pārstāvji. Projekta ekspertīze ir sadalīta trijās daļās – vēža skrīnings, vēža reģistrs un visaptverošu vēža centru un vēža aprūpes tīkla izveide, kuru  mērķis ir nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu un visiem pacientiem vienādi pieejamu vēža aprūpi visā Latvijā.

Profesore Mefa Nilberte (Mef Nilbert)

Profesors Saimons Obersts (Simon Oberst)

Klātienes vizītē ir ieradušies – profesore Mefa Nilberte (Mef Nilbert) un profesors Saimons Obersts (Simon Oberst). Attālināti piedalās arī citi eksperti no OECI un IARC.

Pirmajā dienā (17.oktobrī) starptautiskie eksperti tikās ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes un vadības pārstāvjiem, lai pārrunātu jau sasniegto un akcentētu tālāk risināmos jautājumus.

Starptautisko ekspertu vizītes sagatavošanā aktīvi iesaistījās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vēža centra akreditācijas darba grupas dalībnieki – profesore Sandra Lejniece, Ķīmijetrapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja,  virsārste mamoloģijā – Ilze Enģele, asoc.prof. Alinta Hegmane, kas šobrīd pilda arī Latvijas Onkologu asociācijas prezidentes pienākumus.

Ilze Eņģele

Virsārste mamoloģijā – Ilze Enģele

Asoc.prof. Alinta Hegmane

Plānots, ka starptautisko ekspertu vizītes ietvaros notiks vairāki semināri ar ietvertu diskusiju daļu – par audzēju molekulāro diagnostiku, klīniskajiem pētījumiem onkoloģijā, staru terapiju, kā arī par onkoloģisko pacientu paliatīvo un hospisa aprūpi.


Informatīvs skaidrojums organizāciju saīsinājumiem: Eiropas Vēža institūtu organizācija – OECI jeb Organisation of European Cancer Institutes, Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūra – IARC jeb International Agency for Research on Cancer.