Vienotais pieraksts: +371 67000610

Darbu atsāks Tuvfokusa RTG staru terapijas iekārta

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” 2 . martā atsāks darboties Tuvfokusa RTG staru terapijas iekārta,  prioritāri nodrošinot staru terapiju tiem pacientiem, kam tā nepieciešama visvairāk. Pārējie gaidīšanas rindā esošie pacienti trīs nedēļu laikā tiks informēti par staru terapijas uzsākšanu.

Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā līdz šim ir/bija apzināti visi pacienti, kuriem, izvērtējot ādas veidojumu lokālo stāvokli, iepriekš tika atlikta apstarošana. Sākot no šodienas Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas personāls apzvanīs šos pacientus un iespējami ātrākā laikā piedāvās starošanas kursu uzsākšanas iespējamos laikus. Pacientiem tiks piedāvātas staru terapijas procedūras stacionārā vai ambulatori.

Arturs Šorubalko, Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas vadītājs: “Lielāko daļu bazaliomas pacientu bija iespējams novirzīt terapijai uz citu tehnoloģijas iekārtu (lineāro paātrinātāju) – apstarošanai ar elektroniem, kas arī tika izdarīts. Paralēli – saskaņā ar medicīniskām indikācijām izvērtējām, kuriem pacientiem apstarošanas procedūras atlikšana neradītu tālākus audzēja attīstības riskus vai veselības stāvokļa pasliktināšanos. Apzinos, ka meklējot ātrāko tehnisko risinājumu, iespējams pacientiem pietiekami detalizēti neizskaidrojām, ka konkrētā vēža progresija ir ļoti lēna un terapijas atlikšana uz dažiem mēnešiem ārstēšanas prognozi neietekmēs. Vēlos uzsvērt, ka tika darīts viss, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu iekārtas darbību un attiecīgi – piedāvātu starošanu.

Īsumā par staru terapijas iekārtu. Iekārta ir ekspluatācijā kopš 2007. gada. Pagājušā gada (2022.g.) oktobra beigās tika konstatēts iekārtas defekts un tūlītēji tika pārtraukta tās izmantošana. Slimnīcai ir spēkā esošs servisa līgums par iekārtas apkopi un remontu. Sertificēti servisa inženieri apsekoja salūzušo iekārtu un konstatēja rentgena (RTG) spuldzes defektu. Sazinoties ar iekārtas ražotāju tika noskaidrots, ka paredzamais jaunas rezerves daļas piegādes ātrākais laiks varētu būt tikai 2023.gada maija mēnesī, kā iemeslu minot to, ka šādu spuldžu un citu detaļu pieejamība ir ierobežota un tā tiek ražota tikai pēc individuāliem pieprasījumiem. Šobrīd visā pasaulē dēļ Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ir apgrūtināta vairāku medicīnas ierīču un detaļu ražošana.

Gints Cīrulis, Medicīnas tehnoloģiju direktors: “Izvērtējot visas iespējas un kopīgi ar servisa kompāniju un ražotāju mēģinot rast ātrāku risinājumu iekārtas remontam – pieņēmām lēmumu veikt remontu, aizstājot jaunas spuldzes iegādi ar rūpnieciski atjaunotu RTG spuldzi, kas tika piegādāta. 2023. gada janvāra sākumā. Pēc RTG spuldzes nomaiņas ir nepieciešams veikt dozimetrisko kontroli un citus radiācijas drošības mērījumus. Mērījumu laikā tika konstatēts, ka ir nepieciešama papildus iekārtas kalibrācija, lai nodrošinātu drošu staru terapijas nodrošināšanu pacientiem Pēc LR spēkā esošās likumdošanas staru terapijas simetrijas parametrs ir <6%, un pēc rūpīgas iekārtas kalibrācijas šobrīd iegūtais mērījums ir 3,2%, kas atbilst augstam drošības parametram. Šobrīd papildus ir veikti neatkarīgi gala mērījumi ar akreditētas institūcijas SIA “InLAB” speciālistu iesaisti, lai vēlreiz gūtu pārliecību par aparatūras drošumu un piemērotību darbam.

Šī gada 28. februārī veikti plānotie iekārtas radiācijas drošības mērījumi un tika saņemts apliecinājums, ka tā atbilst Latvijas likumdošanā definētajām prasībām. Tas nozīmē, ka iekārta ir droša un to var pielietot pacientu ārstēšanai. Jau rīt, 2. martā, tiks atsākta iekārtas ekspluatācija pilnā apjomā.