Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas Vēža centra akreditācijas darba grupa turpina darbu, veidojot metodoloģiju un noslēdzot pacientu ceļu izstrādi

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) onkoloģijas jomas eksperti turpina darbu pie Nacionālā vēža centra akreditācijas. Lai nākotnē nodrošinātu multidisciplināru vēža ārstēšanas taktiku visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā saskaņā ar Eiropas vadlīnijām, Austrumu slimnīcas onkoloģijas jomas eksperti kopā ar Eiropas Vēža institūtu organizācijas (OECIOrganisation of European Cancer Institutes) ekspertiem strādā pie metodoloģiskās vadības jautājumu sakārtošanas un noslēdzot pacientu ceļu izstrādi.

Eiropas vadlīnijas vēža saslimšanu ārstēšanai paredz kvalitatīvas informācijas saņemšanu par visiem ārstēšanas procesa posmiem un arī to, ka pacientam šī specifiskā un sarežģītā vēža ārstēšana jāsaņem maksimāli tuvu dzīvesvietai un, ja tas iespējams, ierastā sociālā vidē.

Metodoloģiskā vadība paredz, ka Austrumu slimnīcas ekspertiem ir tiesības izanalizēt visu pacienta slimības vēsturi, izmeklējumu datus un pirmreizējiem pacientiem multidisciplinārā konsīlijā lemt par ārstēšanas taktiku un sniegt  ieteikumus. Patlaban noteikumu projekts par minēto virsvadību tiek virzīts uz Ministru kabinetu. Savukārt paralēli normatīvajam regulējumam Austrumu slimnīcas onkoloģijas jomas speciālisti strādā, lai nākotnē akreditētos Eiropas vēža institūtā,  realizējot arī vēža ārstēšanas metodisko vadību.

Profesore Sandra Lejniece, Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja: “Iepazīstam ārzemju vadošo klīniku pieredzi, konsultējamies ar Eiropas ekspertiem un meklējam dažādus risinājumus. Notiek ļoti būtisks un laikietilpīgs darbs saturiskās informācijas tapšanā un sistematizēšanā. Strādājam kopā ar ārzemju ekspertiem, kas sniedz konsultācijas. Veicam precizējumus un nepieciešamās papildu informācijas sagatavošanu. Līdz šim par vēža pacientu izglītošanu ir domāts maz. Bet esam ceļā. Piemēram, kad mums būs atbalsta māsa melanomas un ādas vēža pacienta ceļam, noteikti sadarbosimies ar melanomas pacientu biedrības pārstāvjiem pacientu izglītošanas un atbalsta jomā.

Foto: Kopīga tikšanās ar Onkoloģisko pacientu biedrību pārstāvjiem

Jāapzinās, ka pacients, protams, neuzsāk ārstēšanos ar pozitīvām emocijām, drīzāk ar satraukumu un raizēm. Ja spēsim sakārtot ārstēšanas procesu atbilstoši Eiropas vadlīnijām, tas daudz ko mainīs un kvalitatīvi uzlabos. Liels izaicinājums ir personāla trūkums, kas vērojams ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Meklējam un paši apmācām māsas, un esam priecīgi par ikvienu ārstu, kas izlemj turpināt darbu mūsu slimnīcā ar stacionāra pacientiem un konsultē ambulatori. ”

Patlaban noslēgumam tuvojas arī pacientu ceļu izstrāde biežāk sastopamajām vēža lokalizācijām jeb veidiem. Noslēguma fāzē pašlaik izstrādāti abdominālo audzēju, ginekoloģisko audzēju, kolorektālā vēža, melanomas, galvas un kakla, plaušu un barības vada vēžu pacientu ceļi.

Tā kā vēža ārstēšanā ir iesaistīti dažādi speciālisti, arī Austrumu slimnīcā ir izveidotas multidisciplinārās komandas, kurās kopā strādā ķirurgi, onkologi ķīmijterapeiti, staru terapijas speciālisti, patologi, radiologi un citi. Multidisciplinārās komandas pēc pacienta datu un analīžu apspriešanas sniedz pacientam slēdzienu par rekomendēto ārstēšanu. Pēc tam kad ārsts to pacientam ir izskaidrojis, pacients pieņem gala lēmumu par ārstēšanās uzsākšanu. Ārstniecības personālam Latvijā tas ir būtisks domāšanas maiņas aspekts, jo ir pieņemts uzskatīt, ka ārsti zina labāk, kāda ārstēšana nepieciešama pacientam. Taču, pirms tiek sākts ārstēšanās process, prioritāri jāvadās no pacienta gribas un lēmuma, ievērojot pacienta tiesības.

Nacionālā vēža centra akreditācijas process notiek kopš 2022. gada, kad Austrumu slimnīca izveidoja multidisciplināru centra akreditācijas komandu. Paredzams, ka akreditācijas procesam jānoslēdzas 2024. gadā, patlaban aktīvi veicot nepieciešamos priekšdarbus.


Par Austrumu slimnīcu

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.


#ESfondi #AtveseļošanasFonds #AF #IeguldījumsVeselībā #NextGenerationEU #NextGenEU #InvestEU