Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas vadošie ārsti starptautiskos kursos dalās pieredzē tuberkulozes saslimstības mazināšanai

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” no 2023.gada 16. līdz 23.augustam risinās starptautiski apmācību kursi par jauninājumiem tuberkulozes diagnostikā un ārstēšanā, kuros piedalās 29 ārsti no Ukrainas, kā arī Turkmenistānas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas un Kirgizstānas.

 

Apmācību kursa programmu izstrādājuši Austrumu slimnīcas Pasaules veselības organizācijas (PVO) Sadarbības centra Multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā (Sadarbības centrs) speciālisti, kā arī PVO Eiropas Reģionālā biroja eksperti un nozares starptautisko organizāciju speciālisti no Ukrainas un Igaunijas. PVO Sadarbības centrs stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” darbojas jau kopš 2004. gada un ir arī PVO Eiropas reģiona ekselences centrs zāļu rezistentas tuberkulozes izglītības un pētniecības jautājumos.

PVO Sadarbības centra vadītāja, Austrumu slimnīcas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 7.nodaļas vadītāja Dr. Līga Kukša uzsver: “Vienota pieeja tuberkulozes nozares novitāšu ieviešanā klīniskajā darbā, pieredzes apmaiņa un valstu sadarbība ir būtiski nosacījumi veiksmīgam tuberkulozes apkarošanas programmas darbam un pacientu aprūpes kvalitātes un nepārtrauktības uzlabošanai. Mēs priecājamies, ka kolēģi no citām valstīm izvēlas apmeklēt Latvijas PVO Sadarbības centru profesionālās pieredzes un zināšanu attīstībai, kas sniedz būtisku pienesumu arī mūsu pašu darbā, liekot nepārtraukti mācīties, pilnveidot un uzlabot savu darbu, lai varam nodot savu pieredzi kolēģiem no sadarbības valstīm.”

Kursa mērķis ir attīstīt un stiprināt nozares cilvēkresursu profesionālo kapacitāti un veicināt PVO rekomendēto pieeju un stratēģiju integrēšanu klīniskajā praksē dalībnieku pārstāvētajās valstīs, kā arī pieredzes apmaiņa un sadarbības veicināšana starp dalībvalstīm.

Septiņu dienu apmācību kursa saturā integrētas aktuālākās nozares vadlīnijas, rekomendācijas un zinātnes pierādījumos balstītas pieejas tuberkulozes diagnostikā, pacientu ārstēšanas un aprūpes procesa nodrošināšanā. Kursa ietvaros organizētas mācību vizītes uz stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” nodaļām un Rīgas Ambulatoro daļu, lai iepazīstinātu dalībniekus ar Latvijas pieredzi tuberkulozes apkarošanas programmas darbā. Būtiska apmācību daļa veltīta arī dalībnieku praktiskajam darbam – valstu prezentācijām, grupu diskusijām un dažādu klīnisko gadījumu analizēšanai.

Apmācību kursa īstenošanā piedalās mūsu slimnīcas profesionāļi:

Dr. Andra Cīrule, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” galvenā ārste;

Dr. Līga Kukša, PVO Sadarbības centra vadītāja, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”  7.Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas vadītāja;

Dr. Ģirts Šķenders,  Laboratorijas dienesta attīstības projektu vadītājs;

Dr. Inga Norvaiša, Laboratorijas dienesta laboratorijas vadītāja stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”;

Prof. Iveta Ozere, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 6.Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas ārste pneimonoloģe;

Dr. Ginta Balode, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 5.Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas vadītāja;

Dr. Vija Riekstiņa, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Ambulatoro pakalpojumu vadītāja;

Evita Biraua, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Ambulatoro pakalpojumu vadības atbildīgā māsa;

Valērija Učasova, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” fizioterapeite.

PVO Sadarbības centrs strādā ciešā sadarbībā ar PVO Eiropas Reģionālo biroju un reģiona nozares starptautiskajām organizācijām un valstu nacionālajām tuberkulozes apkarošanas programmām. PVO Sadarbības centra darbu ikdienā vada Dr. Līga Kukša, un tā darbībā iesaistīti vairāk nekā 10 mūsu slimnīcas speciālistu.

 

 

 

Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā nedaudz vairāk par 5000 darbinieku.