Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas “Tuberkulozes un plaušu slimību centra” PVO Sadarbības centra speciālisti apmāca Uzbekistānas kolēģus

Decembra beigās noslēdzas gandrīz mēnesi ilgā pieredzes apmaiņas vizīte, kurā plaušu slimību speciālisti no Uzbekistānas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīcas) stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” izveidotā Pasaules veselības organizācijas (PVO) Sadarbības centra multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā speciālistu vadībā iepazina Latvijas pieredzi tuberkulozes pacientu ārstēšanā un aprūpē, ietverot gan medicīniskos, gan organizatoriskos aspektus.

Austrumu slimnīcas Sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā, kas strādā strādā ciešā sadarbībā ar PVO Eiropas Reģionālo biroju un reģiona nozares starptautiskajām organizācijām un valstu nacionālajām tuberkulozes apkarošanas programmām, nodrošina regulāras mācības un pieredzes apmaiņas vizītes kolēģiem no dažādām valstīm. Centra darbība tiek augsti vērtēta, no starptautisko partneru puses uzsverot centra kompetences un gūtos panākumus saslimstības ar tuberkulozi mazināšanā.

Dr. Sunnatilla  Abulkasimov, Uzbekistānas Republikas specializētā zinātniskās un praktiskās medicīnas plaušu slimību ārsts un  pulmonolģijas centra Zāļu rezistentas tuberkulozes nodaļas vadītājs, skaidro vizītes mērķi: “Viens no svarīgākajiem Uzbekistānas Veselības ministrijas tuberkulozes programmas uzdevumiem pēdējos gados ir bijis stiprināt un paaugstināt mūsu speciālistu kvalifikāciju, apmācot viņus prestižos starptautiskos centros, lai iegūtās zināšanas un pieredzi izmantotu klīniskajā darbā tuberkulozes izplatības mazināšanai sabiedrībā. Latvija ir guvusi ievērojamus panākumus, un saslimstība ar tuberkulozi ir samazinājusies, ieviešot inovatīvas diagnostikas metodes un pieejas pacientu aprūpē, tādēļ arī izvēlējāmies šo PVO Sadarbības centru kā sadarbības partneri mūsu speciālistu apmācībai.”

Dr. Līga Kukša, Austrumu slimnīcas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” PVO Sadarbības centra multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā vadītāja, uzsver: “Starpvalstu sadarbība un pieredzes apmaiņa ir svarīga mūsu darba sastāvdaļa, kas sniedz iespēju nozares speciālistiem dalīties savās zināšanās un prasmēs ar citiem profesionāļiem no dažādām valstīm un sadarboties, lai rastu labākos risinājumus problēmām, ar kurām saskaramies mūsu nozarē.”

Pieredzes apmaiņas vizīte tika organizēta sadarbības memoranda ietvaros starp Austrumu slimnīcas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” PVO Sadarbības centru multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā un Uzbekistānas Veselības ministrijas nacionālo tuberkulozes apkarošanas programmu.

Apmācību vizītes laikā Uzbekistānas ārsti apmeklēja vairākas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” nodaļas un guva padziļinātu ieskatu efektīva un uz pacienta vajadzībām vērsta veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, kā arī tuberkulozes diagnostikā izmantotajām inovatīvajām diagnostikas metodēm un medicīnas ierīcēm. Pieredze tika gūta arī pacientiem piemērotākā ārstēšanas plāna izstrādē un pārraudzībā, ievērojot jaunākās vadlīnijas. Austrumu slimnīcas vadošie speciālisti dalījās praktiskajā pieredzē pacientu ķirurģiskajā ārstēšanā, rehabilitācijas nodrošināšanā, infekcijas kontroles pasākumu īstenošanā, kā arī stacionāra darba organizēšanā un ar ambulatorajā ārstēšanas posmā izmantotajām aprūpes pieejām.

Uzbekistānas ārsti Latvijā apmeklēja dažādas ārstniecības iestādes un viesojās nevalstiskā sektora organizācijās, ar kurām tiek īstenota sadarbība tuberkulozes apkarošanas programmas ietvaros, piemēram, biedrību “DIA+LOGS”, atbalsta centru visiem, kurus skārusi HIV/AIDS saslimšana, Metadona farmakoterapijas programmu Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, Rīgas patversmi un zupas virtuvēm. Programmas noslēgumā Uzbekistānas ārsti devās izbraukuma vizītē uz Daugavpils reģionālās slimnīcas Plaušu slimību un tuberkulozes centru, lai uzzinātu par pacientu aprūpes organizēšanu reģionālajā slimnīcā un sadarbību starp slimnīcām.

2023. gadā šī bija jau otrā Uzbekistānas speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Austrumu slimnīcas stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”. Vizīte organizēta sadarbībā ar Austrumu slimnīcas Mācību centru.

PVO Sadarbības centrs stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” darbojas jau kopš 2004. gada un ir arī PVO Eiropas reģiona ekselences centrs zāļu rezistentas tuberkulozes izglītības un pētniecības jautājumos.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.