Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienests turpina pieņemt pacientus un veikt izmeklējumus, nodrošinot visus laboratoriskos pakalpojumus

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Laboratorijas dienests turpina pieņemt pacientus un veikt visa veida Nacionālā veselības dienesta apmaksātos un maksas laboratoriskos izmeklējumus – gan tos, ko visbiežāk pacientiem nozīmē ārsti, gan tos, kam nepieciešama augstāka līmeņa diagnostika Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā. Analīzes iespējams nodot kādā no pacientiem ērtākajiem Laboratorijas dienesta pieņemšanas punktiem stacionāros “Gaiļezers”, “Latvijas Infektoloģijas centrs” un “Latvijas Onkoloģijas centrs”, savukārt sadarbībā ar vairākām reģionālajām slimnīcām tiek nodrošināta paraugu transportēšana uz Austrumu slimnīcas laboratoriju. Attiecīga pieprasījuma gadījumā sadarbību ar reģionālajām slimnīcām izmeklējumu veikšanai Austrumu slimnīcas laboratorijās iespējams paplašināt.

  

Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienests ir Latvijā lielākā slimnīcu laboratoriju struktūra Latvijā, kas nodrošina laboratorisko pakalpojumu klāstu slimnīcas stacionāru un poliklīnikas pacientiem, kā arī ārējiem klientiem 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. Patlaban Laboratorijas dienests turpina visu pacientu pieņemšanu un nepieciešamo izmeklējumu veikšanu.

“Sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu cieši sekojam līdzi laboratorisko izmeklējumu kvotu izpildei, un patlaban varam nodrošināt visu vajadzīgo izmeklējumu veikšanu,” uzsver Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienesta vadītājs Vadims Beļuns, aicinot pacientus izmantot augsta līmeņa laboratoriju pakalpojumus Austrumu slimnīcā.

Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienests aicina pacientus analīzes nodot jebkurā no sev ērtākajiem analīžu punktiem stacionāros “Gaiļezers”, “Latvijas Infektoloģijas centrs” un “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienests sadarbojas arī ar reģionālajām slimnīcām, nodrošinot nepieciešamo paraugu transportēšanu uz savām laboratorijām, – šo pakalpojumu sniegšanu un sadarbību attiecīga pieprasījuma gadījumā iespējams aktivizēt un paplašināt.

Sīkāka informācija par Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienesta nodrošinātajiem izmeklējumiem pieejama šeit. Papildu informāciju un konsultācijas iespējams saņemt pa tālruni +371 2911 4493.

Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienesta profesionāļu komanda veic izmeklējumus pasūtītājiem ar konkurētspējīgām un mūsdienīgām visa veida laboratoriskās testēšanas iekārtām un metodēm, kā arī nodrošina apmācību, zinātnisko pētniecību, tālākizglītību un starptautisko sadarbību laboratoriskās medicīnas jomā.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.