Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas Krūts veselības centrs – moderni izmeklējumi vienuviet un atbalsts katrā pacienta ārstēšanās posmā

Lai veicinātu krūts vēža agrīnu diagnostiku Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Austrumu slimnīca) jau vairāk nekā gadu darbojas Krūts veselības centrs, kur, taupot pacientes laiku, vienā apmeklējuma reizē iespējams veikt krūts dziedzeru mamogrāfijas, ultrasonogrāfijas un biopsijas (ultrasonogrāfijas kontrolē) izmeklējumus ar vismodernākajām iekārtām, kas palīdz ārstiem radiologiem precīzi saskatīt krūts audu izmaiņas un diagnosticēt krūts vēzi agrīni vai iespējami ātrāk, lai operatīvi uzsāktu ārstēšanu. Uzsākot ārstēšanu, katru krūts vēža pacienti pavada, konsultē un atbalsta māsa un koordinators, kas palīdz ikvienā pacienta ceļa ārstēšanas posmā, mazinot satraukumu un vairojot līdzestību.

Šodien, 2023. gada 4. oktobrī, apmeklējot Krūts veselības centru, Latvijas Republikas veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra: “Man ir liels prieks un gandarījums redzēt, kā ir uzlabota Krūts veselības centra darbība. Manuprāt, tā ir cieņa pret cilvēka dzīvību un cilvēka pārdzīvojumiem – mūsdienīga ārstniecības vide, modernas medicīniskās tehnoloģijas un augsti kvalificēts un arī iejūtīgs personāls. Tas palīdz atklāt audzējus agrīni un veiksmīgi tos ārstēt. Krūts vēzis ir viena no tām nedaudzajām slimībām, kuru ar samērā vienkārši var atklāt agrīnās stadijās, un ir ļoti  labas iespējas izveseļoties. Varam būt gandarīti, ka Krūts veselības centrā krūts vēža pacientēm pieejamas precīzas diagnostikas iespējas.”

2020. gada sākumā tika pabeigta Krūts diagnostikas centra pirmā kārta, uzstādot modernu mamogrāfijas iekārtu un vienu stereotakses iekārtu. Savukārt 2022. gada nogalē Krūts veselības centra tapšanas otrajā kārtā papildus tika uzstādīta vēl viena mamogrāfijas iekārta lielākas pacientu plūsmas apkalpošanai. 2022. gadā tika veikts arī telpu remonts, telpu plānojumu pielāgojot ērtai un vienlaikus raitai pacientu apkalpošanai. 2023. gada sākumā Krūts veselības centrā tika uzstādīta otra magnētiskās rezonanses iekārta. Šogad ir sakārtoti arī krūšu magnētiskās rezonanses protokoli – ir optimizēts process un saīsināti izmeklējuma laiki, kā arī paaugstināta izmeklējuma attēlu izšķirtspēja. Patlaban Krūts veselības centrā abas mamogrāfijas iekārtas ir ar tomosintēzes un kontrasta mamogrāfijas funkciju, kas ļauj kāpināt izmeklējumu skaitu. Salīdzinot 2022.gada pirmo sešu mēnešu rezultātus ar tādu pašu laika periodu 2023. gadā, Krūts veselības centrā veikto izmeklējumu skaits ir audzis par 20%.

Attēlā no kreisās: Krūts vienības koordinatore Evija Čakste un Krūts vienības māsa Sanita Anča

Pateicoties šiem ieguldījumiem, jau gandrīz trīs gadus Austrumu slimnīcas Krūts veselības centrā tiek realizēta Eiropas standartiem atbilstoša krūts izmeklēšanas pieeja pacientiem, izmantojot visas modernās diagnostikas metodes, ņemot vērā konkrētā pacienta vajadzības. Tas nozīmē, ka pacientiem, kas ierodas uz diagnostisko izmeklēšanu, pēc mamogrāfijas izmeklējuma nepieciešamības gadījumā tiek veikts  kāds no krūšu pamata izmeklējumiem, piemēram, ultrasonogrāfija vai biopsija ultrasonogrāfijas kontrolē. Turklāt šis izmeklējums tiek nodrošināts tajā pašā dienā, tādējādi saīsinot laika periodu līdz diagnostiskajam slēdzienam.

Diagnostiskās radioloģijas centrā pacientiem ir pieejamas arī jaunas, inovatīvas  tehnoloģijas iespējas, piemēram magnētiskās rezonanses spektroskopija, dažādas difūzijas iespējas, kas ļauj attīstīt arī zinātniski pētnieciskās aktivitātes. Krūts ķirurģijas nodaļā kopš 2023. gada gada sākuma veiktas jau 133 krūts rekonstruktīvās operācijas. Pacientēm, kurām krūts vēzis tiek atklāts agrīni šobrīd tiek nodrošinātas efektīvas un inovatīvas ķīmijterapijas zāles.

Jau nedaudz ilgāk nekā gadu  Krūts veselības centra krūts vienībā strādā arī māsa un koordinators,  kas palīdz pacientam pierakstīties uz papildus izmeklējumiem un/vai uz vizīti pie ārsta, piemēram, krūts ķirurga. Šie darbinieki atgādina par pieraksta laikiem, konsultē par individuālo pacienta ceļa posmiem, kā arī atbild uz pacientu jautājumiem. Krūts vienības māsa un koordinators sniedz pacientam visu nepieciešamo atbalstu un būtiski atvieglo pacienta klīnisko ceļu.

Ilze Eņģele, Radioloģijas nodaļas virsārste mamoloģijā, skaidro: “Redzam, ka krūts vēža māsa un koordinators šobrīd darbojas ļoti veiksmīgi. Visvairāk palīdzība ir nepieciešama pirmreizējiem pacientiem. Tomēr jāsecina, ka atbilstoši ārstēto krūts vēža pacientu skaitam būtu nepieciešamas vismaz divas māsas un divi koordinatori, lai šī palīdzība un atbalsts būtu pieejams visiem pacientiem ar krūts vēzi.”

Noteiktos gadījumos, kad ir nepieciešams vēl kāds no funkcionālajiem izmeklējumiem, piemēram, mamogrāfija ar kontrastvielas ievadīšanu vai magnētiskās rezonanses izmeklējums, šobrīd pacientam pieraksta laiks tiek nodrošināts aptuveni vienas līdz divu nedēļu laikā.

Visi to pacientu izmeklējumi, kam veikta biopsija, tiek izskatīti multidisciplinārās sanāksmēs uz augstas izšķirtspējas monitoriem, piedaloties radiologam, ķirurgam, ķīmijterapeitam un patologam. Ir iekārtota apmācību telpa, kas vienlaikus ir arī radiologu darbavieta ar mūsdienīgām, augstas izšķirtspējas darba stacijām.

Kopš 2022. gada pacientu izmeklējumu attēli ir pieejami un glabājas mūsdienīgā attēlu glabāšanas un arhivēšanas sistēmā (PACS) SECTRA, kas ļauj salīdzināt pacienta stāvokļa izmaiņas laika gaitā.

Eņģele: “Minētie uzlabojumi ir bijuši iespējami, tikai pateicoties mūsu lieliskajai krūts radioloģijas speciālistu komandai, kur speciālistu zināšanas, prasmes un lielisks komandas darbs ir virzītājspēks nebeidzamai attīstībai.

Krūts diagnostikas centrā strādā astoņi sertificēti radiologi: Ingrīda Šlosberga, Evija Asere, Anete Purvlīce, Jānis Saulīte, Marta Ziņģe-Svikle, Gaļina Jukšinska, Santa Pūre; trīs radioloģijas rezidenti: Baiba Ledaine, Marta Krūmiņa, Dace Jaunozola; astoņi mamogrāfijas un trīs magnētiskās rezonanses radiogrāferi jeb radiologa asistenti: Viktorija Zeltiņa, Ludmila Boreiša, Jeļena Ņilova, Marta Ušķe, Olga Dobriņina, Jūlija Krasiļņikova, Veronika Žonda, Lolita Selecka, Artjoms Komarovs, Krista Staģīte, Santa Buliga; Krūts vienības māsa Sanita Anča un Krūts vienības koordinatore Evija Čakste; Radioloģijas nodaļas procedūru māsas Margarita Šiļajeva, Žanna Abraitiene, Dace Pobusa. Šodien vēlos izteikt vislielāko pateicību savai komandai!”


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā nedaudz vairāk par 5000 darbinieku.