Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacionārs pārbūves sarežģītākajā fāzē turpina ārstēt vidēji 75 pacientus dienā

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” (LOC) Ķīmijterapijas dienas stacionārā turpinās paplašināšanas darbi, kas nu jau ir tuvu noslēgumam, – paredzams, ka stacionārs jaunā veidolā durvis pacientiem vērs 2024. gada februārī. Patlaban risinās pārbūves sarežģītākā fāze, kad, stacionāram turpinot sniegt pakalpojumus līdzšinējam pacientu skaitam, vienlaikus tiek veikti nepieciešamie celtniecības darbi. Personāla darba un nepieciešamo procedūru pārplānošanas rezultātā stacionāra darbalaiks ir pagarināts, nodrošinot ārstēšanu vidēji 75 pacientiem dienā, kā arī nepieciešamo ārstniecības procesu ambulatorajiem pacientiem. Austrumu slimnīca aicina pacientus rūpīgi sekot mobilajās īsziņās norādītajai informācijai, ierasties noteiktajā laikā un atteikt pierakstu, ja vizīte nav iespējama, – tad speciālisti saplānos un noteiks nākamo apmeklējuma laiku.

Kopš 2023. gada  jūnija notiek Austrumu slimnīcas LOC Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanas un pārbūves darbi. Projekta īstenošanas rezultātā esošo 50 guļkrēslu skaits palielināsies līdz 69 mūsdienu standartiem atbilstošiem, ērtiem un konkrētā ārstniecības profila pacientiem īpaši pielāgotiem guļkrēsliem; personālam – ārstiem, māsām un atbalsta darbiniekiem – tiks nodrošināti atbilstoši darba apstākļi mūsdienīgi un funkcionāli aprīkotās telpās, bet apmeklētājiem būs pieejamas plašākas un ērtākas koplietošanas telpas.

Patlaban, kad notiek stacionāra paplašināšanas noslēdzošā un sarežģītākā fāze, vienlaikus turpinot ārstniecību un veicot nepieciešamos atjaunošanas un aprīkojuma izveides darbus, stacionārs sniedz nepieciešamo ārstēšanu vidēji 75 pacientiem dienā, un, tāpat kā iepriekš, turpina nodrošināt vajadzīgo ārstniecības procesu arī ambulatorajiem ķīmijterapijas, mērķterapijas, imūnterapijas u.c. sistēmisku terapiju pacientiem.

Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacionāra vadītāja, asociētā profesore Iveta Kudaba saka paldies pacientiem par sapratni saistībā ar īslaicīgajām neērtībām stacionāra paplašināšanas procesā: “Labi vārdi pozitīvi ietekmē gan pacientus, gan ārstniecības un aprūpes personālu, tāpēc vēlos teikt lielu paldies mūsu pacientiem un personālam par sapratni, kas palīdz mums kopīgi turpināt ārstniecības procesu. Patlaban, stacionāra atjaunošanas periodā, piedzīvojam īslaicīgas neērtības, taču jau nākamgad varēsim nodrošināt ārstēšanu lielākam skaitam pacientu daudz ērtākos apstākļos.”

Austrumu slimnīca aicina pacientus sekot savam pierakstu kalendāram un neaizmirst atcelt vizīti, ja kādu iemeslu dēļ uz to nav iespējams nokļūt. Ierasties stacionārā nepieciešams norādītajā laikā, pretējā gadījumā veidojas nevajadzīga drūzmēšanās, jo ārsti pacientus var pieņemt un veikt nepieciešamās procedūras iepriekš saplānotajā laikā, kas turklāt atkarībā no katra konkrētā pacienta situācijas var vizītes ietvaros tikt nedaudz koriģēts. Atgādinājuma mobilās īsziņas pacientiem tiek izsūtītas dienu pirms paredzētās vizītes, un, ja kādu iemeslu dēļ dienas stacionārā ierasties plānotajā laikā nav iespējams, Austrumu slimnīca aicina pārcelt pierakstu uz citu laiku, zvanot pa tālruni 67042136, vai atcelt pierakstu, zvanot pa tālruni 67000610.

Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana notiek 585,6 kvadrātmetru platībā. Sevišķa uzmanība stacionāra atjaunošanā tiek pievērsta epidemioloģisko prasību pastiprinātai izpildei, kā arī tam, lai pacienti un personāls justos labi un tiktu ievērots diskrētums. Projekta realizācijas gaitā tiks izveidoti darbam ērtāki māsu posteņi, kas būs aprīkoti ar modernām medicīnas tehnoloģiju iekārtām un risinājumiem. Projekts paredz dažādus ergonomiskus un funkcionālus telpu savienojumus, kas nepieciešamības gadījumā ļaus operatīvi sniegt palīdzību.

Paredzams, ka līdz ar atjaunotajām telpām un palīdzības sniegšanas iespēju pieaugumu Austrumu slimnīcai būs nepieciešami arī papildu ārstniecības personāls vajadzīgās ārstēšanas un aprūpes kapacitātes nodrošināšanai. Ķīmijterapijas dienas stacionāra telpu paplašināšanas un atjaunošanas projekta īstenošanā, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, tiek investēti 2,52 miljoni eiro.

Atjaunotā Ķīmijterapijas dienas stacionāra vizualizāciju iespējams aplūkot šeit.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.