Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanas darbi noslēguma fāzē: pārbūves laikā stacionārs turpina apkalpot līdzšinējo pacientu skaitu

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” (LOC) Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanas darbi tuvojas noslēgumam – no 2023. gada 21. novembra sāksies pārbūves sarežģītākā fāze, vienlaikus stacionāram turpinot strādāt un sniegt pakalpojumus līdzšinējam pacientu skaitam. Personāla darba un nepieciešamo procedūru pārplānošanas rezultātā stacionāra darbalaiks tiks pagarināts, nodrošinot pakalpojumus visiem pacientiem, kam tie paredzēti, jeb vairāk nekā 70 pacientiem dienā, kā arī ambulatorās ķīmijterapijas un mērķterapijas injekcijas, tāpat kā iepriekš. Plānots, ka Ķīmijterapijas dienas stacionāra atjaunošana tiks pabeigta 2024. gada janvāra beigās, modernizējot ārstniecības bloku un kopējam gultasvietu skaitam pieaugot par 33%. Austrumu slimnīca aicina pacientus sekot savam pierakstu kalendāram un neaizmirst atcelt vizīti, ja kādu iemeslu dēļ uz to nav iespējams nokļūt. Atgādinājuma mobilajās īsziņās tiks norādīts tālruņa numurs, pa kuru var atcelt vizīti arī tad, ja apstākļi pēdējā brīdī neļauj ierasties dienas stacionārā.

Kopš 2023. gada  jūnija notiek aktīvi Austrumu slimnīcas LOC Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanas un pārbūves darbi. Projekta īstenošanas rezultātā dienas stacionārā plānots izveidot par 33% vairāk guļkrēslu, kas atbildīs mūsdienu standartiem, būs ērti un īpaši pielāgoti konkrētā ārstniecības profila pacientiem. Tādējādi dienas stacionāra guļkrēslu skaits no esošajiem 50 pieaugs līdz 69, personālam – ārstiem, māsām un atbalsta darbiniekiem – tiks nodrošināti atbilstoši darba apstākļi mūsdienīgi un funkcionāli aprīkotās telpās, bet apmeklētājiem būs pieejamas plašākas un ērtākas koplietošanas telpas.

No 2023. gada 21. novembra sāksies pārbūves sarežģītākā fāze, kas ilgs aptuveni divus mēnešus – līdz 2024. gada janvāra beigām. Tās laikā stacionārs turpinās strādāt un sniegt nepieciešamos pakalpojumus līdzšinējam pacientu skaitam – vairāk nekā 70 pacientiem dienā, kā arī ambulatorās ķīmijterapijas un mērķterapijas injekcijas, tāpat kā iepriekš, vienlaikus risinoties nepieciešamajiem būvniecības, atjaunošanas un aprīkojuma izveides darbiem.

“Palielinoties gan onkoloģisko pacientu skaitam, gan efektīvas ārstēšanas iespējām, Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana bija un ir aktuāla. Tādēļ mēs esam gandarīti, ka paplašināšanas process ir sācies un jau nākamajā gadā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša pacientu aprūpe un personāla darba apstākļi. Īpaši būtiski, ka šie darbi notiek, nepārtraucot un nesamazinot nepieciešamās ķīmijterapijas procedūras pacientiem. Šobrīd tiek pārplānoti un sakārtoti ārstniecības procesi, salāgojot tos ar notiekošajiem būvdarbiem. Tāpēc no visas sirds sakām paldies nodaļas ārstiem, māsām un atbalsta personālam, kas šajos apstākļos strādā un palīdz pacientiem,”saka stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Ķīmijterapijas dienas stacionāra onkoloģe ķīmijterapeite asociētā profesore Alinta Hegmane.

Neskatoties uz notiekošajiem būvdarbiem, procesi sakārtoti tā, lai vajadzīgās procedūras un pakalpojumus saņemtu visi pacienti, kam tie paredzēti. Personāla darba un nepieciešamo procedūru pārplānošanas rezultātā stacionāra darbalaiks no 21. novembra pagarināts līdz plkst.18:00, un pacienti informāciju par procedūras laiku un vietu, kā arī atgādinājumu par plānoto vizīti, tāpat kā vienmēr, saņems gan ar klientu apkalpošanas speciālista zvanu uz norādīto tālruņa numuru, gan mobilajās īsziņās.

Austrumu slimnīca īpaši aicina pacientus šajā Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanas darbu periodā sekot līdzi savam pierakstu kalendāram un neaizmirst informēt slimnīcu par vizītes atcelšanu. Mobilajās īsziņās tiks norādīts arī tālruņa numurs, pa kuru vizīti iespējams atcelt pat pēdējā brīdi, ja pēkšņu apstākļu dēļ ierasties tomēr nav iespējams.

Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana notiek 585,6 kvadrātmetru platībā. Sevišķa uzmanība stacionāra atjaunošanā tiek pievērsta epidemioloģisko prasību pastiprinātai izpildei, lai zāļu terapijas saņemšanas process šai īpašajai pacientu grupai būtu drošs, kā arī tam, lai pacienti un personāls justos labi un tiktu ievērots diskrētums. Projekta realizācijas gaitā tiks izveidoti darbam ērtāki māsu posteņi, kas būs aprīkoti ar modernām medicīnas tehnoloģiju iekārtām un risinājumiem. Projekts paredz dažādus ergonomiskus un funkcionālus telpu savienojumus, kas nepieciešamības gadījumā ļaus operatīvi sniegt palīdzību.

Paredzams, ka līdz ar atjaunotajām telpām un palīdzības sniegšanas iespēju pieaugumu Austrumu slimnīcai būs nepieciešami arī papildu darbinieki vajadzīgās ārstēšanas un aprūpes kapacitātes nodrošināšanai.

Ķīmijterapijas dienas stacionāra telpu paplašināšanas un atjaunošanas projekta īstenošanā, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, tiek investēti 2,52 miljoni eiro.

Valstiski būtiska ir 2023.gada 19.aprīļa Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē izskatītā un tālāk virzītā iecere par LOC operāciju bloka izveidi, kas nepieciešama, lai īstenotu onkoloģisko pacientu ārstēšanas kapacitātes stiprināšanas projektu, kā arī nodrošinātu operāciju zāļu rezervi un valsts gatavību neatliekamās medicīnas situāciju pārvaldē ar vienlaicīgi lielu cietušo skaitu. Plānotās investīcijas LOC infrastruktūrā un medicīnas tehnoloģijās pārsniedz 27 miljonus eiro, piesaistot ERAF finansējumu.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.