Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacionārā atjaunošanas un paplašināšanas darbi – īslaicīgas izmaiņas pacientu plūsmas organizācijā

Sakarā ar Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) atjaunošanas un paplašināšanas darbiem Ķīmijterapijas dienas stacionāra pacientiem iespējamas īslaicīgas neērtības, jo nepieciešamās ārstniecības procedūras tiek nodrošinātas citās telpās. Taču, neskatoties uz remontdarbiem, procesi sakārtoti tā, lai vajadzīgās procedūras un pakalpojumus saņemtu visi pacienti. Paredzams, ka īslaicīgās pārmaiņas varētu ilgt aptuveni divas nedēļas.

Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacionāra atjaunošanas darbu rezultātā tiks būtiski uzlaboti ārstniecības procesi un pacientu pieredze. Tā kā remontdarbi tiek veikti strādājošā stacionārā, pacienti var saskarties ar īslaicīgām neērtībām, ko rada šāda mēroga atjaunošana un pārbūve. Vienlaikus procesi sakārtoti tā, lai Ķīmijterapijas dienas stacionārā arī remontdarbu laikā pacientiem tiek nodrošināta ķīmijterapija saskaņā ar plānotajiem pierakstu laikiem.

Virkne nepieciešamo ārstniecības procedūru pacientiem tiks nodrošinātas citās telpās – ierodoties uz ķīmijterapijas procedūru, Klientu apkalpošanas centra speciālisti informēs pacientu par terapijas saņemšanas vietu, kā arī sniegs atbalstu un pavadīs uz attiecīgo procedūru norises vietu. Paredzams, ka šāda kārtība varētu saglabāties aptuveni divas nedēļas.

Austrumu slimnīcas stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” notiek aktīvi Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanas un pārbūves darbi. Projekta īstenošanas rezultātā dienas stacionārā plānots izveidot par 33% vairāk guļkrēslu, kas atbildīs mūsdienu standartiem, būs ērti un īpaši pielāgoti konkrētā ārstniecības profila pacientiem.

 

Par Rīgas Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā nedaudz vairāk par 5000 darbinieku.