Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcas 2024.gada prioritātes: digitalizācija, pacientu drošība, ārstniecības, izglītības un zinātnes attīstība, komandas stiprināšana

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) 2024.gada prioritātes saistītas ar integrētas digitālās sistēmas izveidi, kas nodrošinās datos balstītu lēmumu pieņemšanu, ārstniecības, izglītības un zinātnes projektu attīstību un komandas stiprināšanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pacientu drošības un pieredzes jautājumiem. Starp svarīgākajiem realizējamajiem plāniem jāmin Vēža centra akreditācijas noslēgšana, vairāku infrastruktūras objektu būvniecības pabeigšana un inovatīvu metožu un tehnoloģiju izmantošanas turpināšana ārstniecībā.

Jaunais gads Austrumu slimnīcā sācies ar jauniem izaicinājumiem, kas nosaka būtiskākās prioritātes slimnīcas tuvākās attīstības plānos. Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs uzsver prioritātes slimnīcas attīstībai 2024.gadam:
integrētas digitālās sistēmas izveide, kas palīdzēs pieņemt datos balstītus lēmumus;
vienotas komandas un jaunas kultūras nostiprināšana slimnīcā, sākot ar struktūras, atbildību un pienākumu pārskatīšanu; ārstniecības, izglītības un zinātnes attīstība: infrastruktūras uzlabošana, izglītības un pētniecības projektu realizācija ar sadarbības partneriem ārvalstīs, kā arī jaunu rezidentu piesaiste slimnīcai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pacientu drošības jautājumiem un pieredzes uzlabošanai.

Austrumu slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaudis norāda, ka 2024.gadā slimnīca turpina aktīvi strādāt inovāciju ieviešanā ārstniecībā, kā arī jaunu un mūsdienīgu ārstniecības un diagnostikas metožu ieviešanā ikdienas praksē. Austrumu slimnīca var lepoties ar vairākām inovatīvām operācijām un ārstniecības metodēm, kas pielietotas 2023.gadā, un šogad šī virzība tiek turpināta. Kā būtisku uzdevumu profesors min Latvijas Vēža centra akreditācijas pabeigšanu, iekļaujoties Eiropas vēža centru infrastruktūrā.

“2024.gadā mums būs trīs galvenās prioritātes. Pirmā ir vienotas digitālās vides izveide mūsu slimnīcā, kas būs integrēta arī valsts līmenī un saistīta ar citām universitātes slimnīcām. Tas ļaus Austrumu slimnīcai un arī pārējām ieinteresētajām pusēm veselības aprūpē pieņemt uz datiem balstītus lēmumus. Otrā prioritāte, pie kuras mums visiem kopīgi būs jāstrādā, ir jaunas iekšējās kultūras ieviešana mūsu slimnīcā, kas jāsāk ar efektīvas struktūras, atbildības un pienākumu pārskatīšanu. Trešā prioritāte ir mūsu ārstniecības, zinātnes un vides pilnveidošana. Tas nozīmē gan modernas slimnīcas būvniecību, jo mēs saprotam, ka nav iespējams realizēt mūsdienīgu medicīnu iepriekšējā gadsimta ēkās, gan zinātnes un izglītības stiprināšanu sadarbībā ar mūsu ārzemju partneriem, ieviešot inovatīvas klīniskās metodes un piesaistot talantīgus rezidentus Austrumu slimnīcai,” uzsver N. Staņēvičs.

Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs izceļ arī pacientu drošību un pieredzi, kam jāvelta pastiprināta uzmanība. “Šajā jomā mums ir daudz darāmā, jo aptauju rezultāti liecina, ka pacientu pieredzes un drošības jautājumos nesasniedzam Eiropas vidējos rādītājus,” saka N. Staņēvičs, norādot, ka pozitīva pacientu pieredze ir cieši saistīta ar ārstu un aprūpes personāla labbūtību, kam Austrumu slimnīca 2024. gadā pievērš sevišķu uzmanību, piesaistot arī attiecīgās jomas ekspertu.

2024. Plaudis skaidro: “Viens no 2024.gada uzdevumiem ir ieiet finiša taisnē ar Latvijas Vēža centra akreditāciju, kas tika uzsākta 2021.gadā un šogad ir jānoved līdz galam. Nākamais uzdevums ir moderna Dienas ķirurģijas centra atvēršana, un Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana un modernizācija. Tāpat darbu uzsāks Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloks. Un, protams, universitātes slimnīcai būtiska ir zinātniskā darbība, sadarbība ar universitātēm un citām vietējām un starptautiskām zinātniskām institūcijām, pētījumu veikšana un augstas kvalitātes starptautisku publikāciju veidošana.”

Viens no lielākajiem Austrumu slimnīcas izaicinājumiem būs ārstniecības pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšana arī tajos stacionāros, kuros patlaban notiek aktīva infrastruktūras paplašināšana, turklāt tiek veikti pavisam jaunu ēku būvdarbi. 2024.gadā plānota paplašinātā Ķīmijterapijas dienas stacionāra, Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloka, Dienas ķirurģijas centra atklāšana un citu infrastruktūras objektu nodošana ekspluatācijā.

Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.