Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcā pirmais pacients pēc odzes koduma  

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Austrumu slimnīca) uzņemts pirmais pacients ar čūskas – odzes – kodumu šajā sezonā. Tāpēc Austrumu slimnīcas mediķi aicina uzmanīties un darīt visu, lai no tikšanās ar odzi izvairītos: tā kā odze ir kurla, bet reaģē uz vibrācijām, tai var likt par sevi manīt, skrienot, lecot, sitot kājas pie zemes utt. Lai pļavā vai mežā izvairītos no odzes, būtisks ir stingrs apģērbs, zābaki virs potītēm, cimdi. Ja odze tomēr iekodusi, jāsaglabā miers, jācenšas sakosto ķermeņa daļu turēt mierā, to nedrīkst spiest, sūkt, griezt vai veikt citas darbības un iespējami ātrāk jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.

Odzes ir sastopamas visā Latvijā, tās ir kurlas, tomēr ļoti labi jūt dažādas vibrācijas un draudu gadījumā cenšas paslēpties. Tāpēc vispirms jādara viss, lai ar odzi nesastaptos, – to var darīt skrienot, lecot, sitot kājas pie zemes utt. Dodoties pļavās vai mežos, iespēju robežās ir svarīgi vilkt stingru apģērbu, zābakus virs potītēm, cimdus, saka Austrumu slimnīcas Intensīvās terapijas klīnikas vadītājs Roberts Stašinskis.

Odzes inde sastāv no daudziem bioloģiski aktīviem komponentiem, un katram no tiem ir atšķirīga ietekme uz dažādām orgānu sistēmām. Būtiskākā ir hemotoksiskā ietekme, respektīvi, uz asinsrites sistēmu, uzsver  Roberts Stašinskis.

Pēc odzes koduma, kā skaidro Roberts Stašinskis, simptomātika sākas agrīni ar lokālām sāpēm koduma vietā, kur var veidoties lokāls pietūkums. Iespējama agrīna kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumu rašanās, piemēram, slikta dūša, vemšana, diareja, kolikas vēderā, bet smagos saindēšanās gadījumos novēro šoku – strauju asinsspiediena krišanos, izteiktu vājumu, ģībšanu, svīšanu. Smagākos gadījumos sākas pat apziņas traucējumi, kam var pievienoties arī elpošanas traucējumi.

Kodiena vietā visbiežāk redzami divi punktiņi no čūskas zobiem. Ja pirms kodiena odze indi jau iztērējusi un tā vēl nav paspējusi atjaunoties, saindēšanās nenotiks. Tomēr notikuma brīdī to neviens nezina. Visbiežāk inde cilvēka organismā tiek iešļākta, un tad sākas saindēšanās izpausmes.

Saindēšanās gadījumā lokālā tūska var pieaugt un izplatīties pat 72 stundas, iespējamas hemorāģiskas un pat nekrotiskas ādas pārmaiņas.

Ja odze iekodusi, jāsaglabā miers. Jācenšas sakosto ķermeņa daļu turēt mierā, piemēram, roku iekārt lakatiņā, lieki nekustināt sakosto kāju utt. Koduma vietu nedrīkst spiest, sūkt, griezt vai veikt citas darbības, jo tās veicina indes izplatību un infekcijas pievienošanos. Lokāli drīkst uzlikt vēsumu, bet nedrīkst likt žņaugu. Pēc iespējas ātrāk jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības. Ikviens cietušais medicīnas iestādē būtu jānovēro astoņas līdz divpadsmit stundas.

Medicīnas iestādē tiks lemts par tālāko terapiju. Notikuma vietā nav izmantojami specifiski antidoti. Īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem ar izteiktu anafilaksi jeb šoka reakciju anamnēzē.

Austrumu slimnīcā pacienti ar čūsku kodumiem netiek uzņemti bieži – pēdējo gadu griezumā vidēji nav vairāk par pieciem pacientiem gadā. Pateicoties kvalitatīvai terapijai, Eiropā pēdējos gados nav bijis arī neviena nāves gadījuma.


Par Austrumu slimnīcu

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.