Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīca atzīmē Pasaules veselības organizācijas sadarbības centra statusa divdesmitgadi tuberkulozes ārstniecībā un pētniecībā

PVO Sadarbības centrs izveidots 2004. gadā uz stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” klīniskās un mācību centra bāzes. Sadarbības centra mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu, uz pierādījumiem balstītu veselības aprūpes personāla apmācību, ievērojot jaunākos zinātnes sasniegumus, PVO vadlīnijas, kā arī reģionālās politikas nostādnes zāļu rezistentas tuberkulozes ārstēšanas un pārvaldības praktiskajos aspektos.

Andra Cīrule, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” galvenā ārste, uzsver: “Tuberkuloze joprojām ir viena no nāvējošākajām infekcijas slimībām. Katru dienu pasaulē vidēji 4400 cilvēku zaudē dzīvību tuberkulozes dēļ un aptuveni 30 000 cilvēku saslimst ar šo novēršamo un ārstējamo slimību. Globālie notikumi pasaulē – karš un konflikti pasaulē – un sociālekonomiskie apstākļi joprojām liek konstatēt tuberkulozes epidemioloģisko apdraudējumu.”

20 gadu laikā Austrumu slimnīcas PVO Sadarbības centrā apmācīti vairāk nekā 3500 dalībnieki no aptuveni 65  pasaules valstīm, kā arī īstenoti vairāki starptautiskās sadarbības projekti tuberkulozes izplatības ierobežošanai un tuberkulozes kontroles pasākumu stiprināšanai dažādās valstīs. Ikdienā centrs uztur ciešu sadarbību ar nozares partneriem un sadarbības tīkliem dažādās PVO Eiropas reģiona valstīs, lai nodrošinātu augstas kvalitātes, uz medicīnas pierādījumiem un jaunākajām nozares rekomendācijām balstītu apmācību.

Līga Kukša, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas vadītāja, PVO Sadarbības centra vadītāja, saka: “Mēs esam pateicīgi saviem entuziasma pilnajiem un aizrautīgajiem kolēģiem par viņu milzīgo ieguldījumu centra attīstībā, kā arī mūsu partneriem, draugiem un atbalstītājiem par sadarbību un uzticību šo gadu gaitā. Lai nākamie 20 gadi nes mums vēl vairāk lielisku sadarbību, jaunu atklājumu un zināšanu, kas palīdzēs mums cīnīties ar tuberkulozes izplatību un būtiski uzlabot uz cilvēku vajadzībām centrētu aprūpi!”

PVO Sadarbības centrā darbojas Austrumu slimnīcas speciālisti, kas ir arī starptautiski atdzīti tuberkulozes nozares eksperti:

Andra Cīrule, Austrumu slimnīcas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” galvenā ārste;

Līga Kukša, Metodiskās vadības, uzraudzības un analīzes nodaļas PVO Sadarbības centra vadītāja; stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Plaušu slimību klīnikas 7. Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas vadītāja;

Profesore Iveta Ozere, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Plaušu slimību klīnikas 6. Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas pneimonoloģe;

Ginta Balode, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Plaušu slimību klīnikas 5. Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas vadītāja;

Ģirts Šķenders, Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienesta Sekvencēšanas daļas vadītājs, laboratorijas ārsts;

Inga Norvaiša, Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienesta stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs laboratorijas vadītāja, laboratorijas ārste;

Valērija Učasova, Austrumu slimnīcas Rehabilitācijas klīnikas fizioterapeite stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”;

Vija Riekstiņa, Austrumu slimnīcas Ambulatoro pakalpojumu vadības stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Rīgas ambulatorās nodaļas pneimonoloģe;

Evita Biraua, Austrumu slimnīcas Ambulatoro pakalpojumu vadības stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”  Rīgas ambulatorās nodaļas atbildīgā māsa;

stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” ārsti un aprūpes personāls no Torakālās ķirurģijas un invazīvās pneimonoloģijas klīnikas, Plaušu slimību klīnikas un Ambulatoro pakalpojumu vadības stacionāra TPSC Rīgas ambulatorās nodaļas.

PVO pārskata PVO Sadarbības centra nominācijas piešķiršanu katrus četrus gadus, pamatojoties uz veiksmīgu sadarbību un darba rezultātiem iepriekšējos gados. Pēdējā nominācija Austrumu slimnīcas  centram piešķirta 2021. gadā – līdz 2025. gadam, kad sāksies jauns nominācijas cikls.

PVO Sadarbības centrs ir PVO ģenerāldirektora izraudzīta pētniecības institūcija vai institūcijas struktūrvienība, kas ir daļa no PVO izveidota starptautiska sadarbības tīkla, lai atbalstītu PVO programmu īstenošanu valstu, starpvalstu, reģionālā un pasaules līmenī. PVO sadarbības centri piedalās valstu iekšējo resursu stiprināšanā informācijas, pakalpojumu, pētniecības un apmācības ziņā, lai atbalstītu valstu veselības nozares attīstību.

Pašlaik vairāk nekā 80 PVO dalībvalstīs ir izveidoti un darbojas vairāk nekā 800 PVO sadarbības centru, kas sadarbojas ar PVO tādās jomās kā māszinības, arodveselība, infekciju slimības, uzturzinātne, psihiskā veselība, hroniskās slimības un veselības tehnoloģijas.

PVO Sadarbības centra nominācija stacionāram “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” piešķirta ar mērķi nodrošināt tuberkulozes nozares veselības aprūpes darbinieku profesionālas kapacitātes stiprināšanas pasākumus, lai sekmīgi īstenotu PVO ilgtermiņa stratēģijā “Izskaust tuberkulozi” (End TB Strategy) noteiktos tuberkulozes kontroles pasākumus un veicinātu PVO vadlīniju efektīvu ieviešanu dalībvalstu tuberkulozes apkarošanas programmās. Tāpat PVO Sadarbības centrs piedalās pētījumos par jauno tuberkulozes medikamentu un ārstēšanas režīmu izstrādi, kā arī pētījumos par laboratorijas diagnostikas metodēm, un nodrošina pieredzes un zināšanu apmaiņu ar citām valstīm.

Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.