Vienotais pieraksts: +371 67000610

Aizvadīta diskusija, kas veltīta Pasaules tuberkulozes dienai

Šogad, 24. martā, tiek atzīmēta Pasaules tuberkulozes diena. Arī Latvijā – 22., 23. un 24. martā tiek organizēti dažādi informatīvi, izglītojoši pasākumi pacientiem, kā arī diskusijas un viedokļu apmaiņa nozares profesionāļiem.

Pasaules tuberkulozes dienas programmas ietvaros, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti un vadošie eksperti kopā ar “Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrību” 23. martā plkst.11.00. rīkoja klātienes un tiešsaistes diskusiju, kurā informēja plašāku sabiedrību un dalījās pieredzē:

 • par tuberkulozes izplatību Latvijā un nākotnes prognozēm;
 • pārrunās aktuālās problēmas, ar kurām sastopas tuberkulozes pacienti, kā arī mediķi, ārstējot tuberkulozes pacientus;
 • kā arī diskutēs par iespējamiem risinājumiem tuberkulozes izplatības mazināšanai un ierobežošanai.

Diskusiju vadīja žurnālists Aidis Tomsons.

Diskusijā piedalījās sekojoši Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji:

 • Ilze Pučkure, ārstniecības direktore;
 • Profesors Alvils Krams, pneimonoloģijas galvenais speciālists, Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs;
 • Andra Cīrule, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” galvenā ārste;
 • Līga Kukša, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas vadītāja, PVO sadarbības centra vadītāja;
 • Vija Riekstiņa, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Rīgas Ambulatorās daļas vadītāja, Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības valdes locekle.

Kā arī speciālisti un eksperti: Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības – valdes priekšsēdētājs ārsts Rišards Zaļeskis, Veselības ministrijas (Anita Segliņa), Slimību profilakses un kontroles centra (Ieva Rimšāne), Latvijas Sarkanā Krusta ģenerāldirektors Uldis Līkops, Liepājas Reģionālās slimnīcas ārsts Mārcis Kristons, Rīgas domes pārstāve Sanija Ruduka u.c.

Diskusijas ieraksts skatāms Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības Facebook kontā

Tuberkuloze joprojām ir viena no nāvējošākajām infekcijas slimībām. Katru dienu pasaulē vidēji 4400 cilvēku zaudē dzīvību tuberkulozes dēļ un apmēram 30 000 cilvēku saslimst ar šo novēršamo un ārstējamo slimību. COVID-19 pandēmija, karš un konflikti pasaulē, kā arī sociāli ekonomiskā nevienlīdzība ir būtiski faktori, kas ir ietekmējuši gadu gaitā sasniegto progresu cīņā par tuberkulozes izskaušanu un radījuši vēl lielāku slogu slimības skartajiem cilvēkiem, īpaši neaizsargātākajās sabiedrības grupās. PVO savā jaunākajā Globālajā TB uzraudzības ziņojumā uzsvēra, ka pirmo reizi vairāk nekā desmit gadu laikā ir pieaugusi paredzamā saslimstība un mirstība no tuberkulozes. 

Arī Latvijā tuberkuloze kā sabiedrības veselības problēma savu aktualitāti nav zaudējusi – globālā situācija, notikumi pasaulē un sociālekonomiskie apstākļi rada nopietnu tuberkulozes epidemioloģisko apdraudējumu.

Pēdējā desmitgadē saslimstība ar tuberkulozi pakāpeniski samazinājās. Tomēr plaušu slimību speciālisti norāda uz satraucošām tendencēm, kas novērotas COVID-19 pandēmijas ēnā – 2020. gadā jaunatklāto ar tuberkulozi saslimušo cilvēku skaits strauji samazinājās – līdz pat 20 %, kas liecināja par nepietiekamu un novēlotu diagnostiku.  Ir vērojama satraucoša tendence –  pacienti nonāk mediķu redzeslokā jau ar smagām un ielaistām slimības formām.

2022.gadā Rīgā un Pierīgā novērojams būtisks ar tuberkulozi saslimušo cilvēku skaita pieaugums par 47 % (no 82 saslimušajiem 2021. gadā uz 121 saslimušajiem 2022. gadā), kas daļēji varētu būt skaidrojams arī ar COVID-19 pandēmijas radītajām sekām.

Kopš 2018. gada Latvijā netiek nodrošināta pilnvērtīga tuberkulozes epidemioloģiskā uzraudzība, kas sniegtu iespēju analizēt saslimstības tendences un plānot atbilstošus profilaktiskos pasākumus efektīvākai tuberkulozes kontrolei sabiedrībā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti vērš uzmanību arī uz citām būtiskām problēmām nozarē, kā, piemēram, informācijas un izpratnes trūkums sabiedrībā par tuberkulozes slimību, tās diagnostikas un ārstēšanas iespējām, kas būtiski ietekmē agrīnu slimības atklāšanu un izplatības kontroli. Tāpat Latvijā netiek nodrošināts pietiekams psihosociālais atbalsts tuberkulozes skartajiem cilvēkiem ārstēšanās laikā, kas būtiski ietekmē pacientu emocionālo veselību un sociālos apstākļus, kā arī  pacientu līdzestību ārstēšanai un sekmīgus ārstēšanas rezultātus. Arī speciālistu trūkums reģionos rada bažas par pēctecību un pilnvērtīgu tuberkulozes pacientu aprūpi.

Informatīvi izglītojoši pasākumi Pasaules tuberkulozes dienas ietvaros:

 • gada 22. martā (trešdien) pulksten 14:00. – Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija par godu Pasaules Tuberkulozes dienai organizē biedru sēdi.
 • 2023. gada 24. martā, plkst. 10:00 – 13:00. vebinārs – “Profesionālā lietpratība tuberkulozes slimības un infekcijas ierobežošanā, kurā aicināti piedalīties – sociālo pakalpojumu sniedzēji, HIV profilakses tīkla darbinieki, Veselīgo pašvaldību tīkla pārstāvji, Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabu pārstāvji, kā arī citi valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas sniedz veselības veicināšanas un sociālos pakalpojumus. Šobrīd jau pieteikušies vairāk nekā 60 dalībnieki. Plašāka informācija un pasākuma programma: https://www.tuberkuloze.lv/tbdienas-vebinars/
 •  2023. gada 24. martā, plkst. 14:00. Pasaules Tuberkulozes dienai veltīta informatīvā pēcpusdiena pacientiem par plaušu veselības jautājumiem – “Sabiedrības plaušu veselības pratības veicināšana tuberkulozes profilaksei”. Pirmo pasākumu vadīs Evita Biraua, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Ambulatorās nodaļas virsmāsa. Līdz šī gada jūnija mēnesim notiks 10 izglītojošas nodarbības pacientiem par dažādām ar plaušu veselību saistītām tēmām.