Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienests uzņem kolēģus no Stradiņa slimnīcas

Šodien mūsu slimnīcas Laboratorijas dienestu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja kolēģi no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS). Vizītes laikā tika demonstrēta Latvijā pirmā pilnībā automatizētā laboratorijas iekārtu līnija, kas uzstādīta laboratorijā “Gaiļezers”. Vizītē piedalījās PSKUS Apvienotās laboratorijas vadītāja Dagnija Strautmane, vadītājas vietnieks Jānis Meisters un iekārtu ražotāja pārstāvji.

“Šis ir lielisks piemērs divu universitāšu slimnīcu sadarbībai, lai dalītos pieredzē, kas palīdz uzlabot procesus un vēl vairāk stiprina jau tā augstos mūsu laboratoriju kvalitātes standartus”, norāda Laboratorijas dienesta vadītājs Vadims Beļuns.

Automatizētā iekārtu līnija Laboratorijai “Gaiļezers” nodrošina pilnu paraugu aprites ciklu – pirms-izmeklēšanas posmā – preanalītikas iekārtā paraugu stobriņi tiek sašķiroti, centrifugēti, tiek pārbaudīta paraugu kvalitāte un derīgums testēšanai, tad elektrisks konveijers nogādā katru stobriņu uz attiecīgo testēšanas iekārtu – analizatoru, kur tiek veikta testēšana. Līnija savieno vairākus analizatorus vienotā sistēmā; pēcizmeklēšanas posmā izmeklējamais materiāls tiek sagrupēts arhivēšanai vai atkārtotai testēšanai, ja ir tāda nepieciešamība. Savukārt visu apvienojošā starp-programmatūra (middleware) dod iespēju pieslēgt arī iekārtas, kas atrodas autonomi no automatizācijas līnijas, kā arī jebkura izmeklējamā parauga statuss ir izsekojams reālajā laikā jebkurā izmeklējumu posmā. Tāpat tiek nodrošināta iespēja klīniski steidzamajiem testiem piešķirt ārpuskārtas (Cito!) izmeklējumu statusu, garantējot visīsāko izpildes laiku klīniski svarīgiem testiem neatkarīgi no kopējās paraugu plūsmas intensitātes – piemēram, ja paraugs nosūtīts no intensīvās terapijas nodaļas.