Vienotais pieraksts: +371 67000610

Uzsākta pieteikšanās jaunam, apjomīgam kursam Kardiopulmonālajā reanimācijā

“Aslimnīcas Mācību centrs” sadarbībā ar Anestezioloģijas klīniku ir izveidojis Neatliekamās palīdzības sniegšanas mācību programmu, iekļaujot Neatliekamās medicīniskās palīdzības aktivizēšanu, Kardiopulmonālo reanimāciju un Neatliekamie stāvokļi medicīnā. Izstrādes darba grupā līdzdarbojušies Aslimnīcas Mācību centrs, Anestezioloģijas klīnikas vadītāja, asoc. profesore Agnese Ozoliņa, Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Dr. Aleksejs Višņakovs un Anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas galvenais speciālists prof. Viesturs Liguts.

Ieviešot šīs apmācības ne tikai ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālam, bet visiem darbiniekiem, kuri strādā SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā”.

Programmu apguvē ir paredzēts izmantot mūsdienīgas apmācību metodes lekciju, video un praktisko simulāciju veidā. Programmas saturs ir izstrādāts, ievērojot katra darbinieka nepieciešamo zināšanu apjomu un paredzamo pielietojumu: I līmenis (visi medicīniskās iestādes ne-mediķi, t.sk. sanitāri), II līmenis (vispārējās aprūpes māsas, māsu palīgi), III līmenis (anestēzijas un intensīvās terapijas aprūpes māsas, ārstu palīgi) un IV līmenis (ārsti).

Programmas izstrādē ir piedalījušies Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēji sadarbībā ar apmācīt tiesīgiem ārstiem, kas praktizē kā anestezioloģijā, tā intensīvajā terapijā un neatliekamajā palīdzībā, apvienojot teorētiskās un praktiskās zināšanas vienkopus, lai programmu padarītu pēc iespējas atraktīvāku un saistošāku.

Kardiopulmonālās reanimācijas kurss ir pilnībā sagatavota programma, kura tiks apgūta teorētiskās lekcijas, video simulācijas un zināšanu pārbaudes veidā. Kopējais sagatavotais mācību materiāla apjoms ir  vairāk kā 3 stundas.  Praktiskā apmācība notiks ar simulāciju scenāriju izspēli mentora uzraudzībā. Šī kursa ietvaros būs iespēja apgūt pamata un padziļināto atdzīvināšanas algoritmu, kuri ir sagatavoti pēc jaunākajām vadlīnijām (European Resuscitation Council Guidelines 2021). Kursa ietvaros uzzināsiet par pirmās palīdzības somas saturu, cietušā novērtēšanu, ventilācijas lomu un metodēm, netiešās sirds masāžas tehniku, defibrilācijas pamatprincipiem un citām tēmām. Katrai no šīm sadaļām kursa veidotāji ir pielāgojuši ne tikai teorētisko lekciju sadaļu bet vairāk kā 10 video simulācijas materiālu, kas efektīvi palīdzēs nostiprināt teorētiskās zināšanas.

Teorētiskās lekcijas, video simulācijas un testa izpilde tiek nodrošināta apmācību platformā Moodle, savukārt praktiskās apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas Izglītības tehnoloģiju centru, kas nodrošinās praktiskās apmācības III un IV līmeņa grupām.

Asoc.prof. Agnese Ozoliņa: “Neatliekamās medicīniskās palīdzības programmas dalībnieki pārstāv gan klīnisko bāzi – stacionārs “Gaiļezers”, gan arī akadēmisko bāzi – Rīgas Stradiņa universitāti. Ar šo programmu mēs vēlamies gan izglītot, gan iedvesmot kolēģus nebaidīties šīs iegūtās zināšanas pielietot reālajā dzīvē un reālajās situācijās”.

Attēlā Kardiopulmonālās reanimācijas kursa veidotāju grupa: no labās  dr. anesteziologs reanimatologs, RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras pasniedzējs Arvīds Bērziņš, dr. anesteziologs reanimatologs Zane Glāzniece – Kagane, LU Medicīnas fakultātes studente, ārsta palīgs Sintija Ūdre, Md PhD anesteziologs reanimatologs, RAKUS Anestezioloģijas klīnikas vadītāja, RSU Anestezioloģijas un Reanimatoloģijas katedras asociētā profesore Agnese Ozoliņa, RSU Medicīnas Izglītības tehnoloģiju centra klīnisko simulāciju speciālists Dāvis Stilve, neatliekamās palīdzības ārsts Rems Zikovs, RSU anestezioloģijas reanimatoloģijas specialitātes rezidents un RSU  Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras simulāciju pasniedzējs Ardis Bērziņš.

Attēlā dr. anesteziologs reanimatologs Oļegs Gutņikovs un dr. anesteziologs reanimatologs, RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras pasniedzējs Arvīds Bērziņš filmēšanas procesa laikā.

Arī Ievadapmācības turpmāk pilnībā tiks nodrošinātas attālināti Moodle platformā.

Jau no šīs nedēļas Ievadapmācība studentiem un rezidentiem, kas ierodas RAKUS klīniskajās praksēs un ciklos, tiks organizēta pilnīgi attālināti Moodle mācību platformā.

Arvien intensīvāk reaģējot uz mainīgo situāciju un izmantojot tehnoloģiju iespējas, Mācību centrs ciešā sadarbībā ar Datu drošības vadītāju Ritvaru Rēdmani un Sistēmu administratoru Jāni Vēdzeli ir izstrādājuši pilnībā attālinātu Ievadapmācību Moodle apmācību platformā. Lai nodrošinātu, ka studenti pilnībā ir iepazinušies ar higiēnas un pretepidēmiskā režīma un darba aizsardzības prasībām, studentiem un rezidentiem turpmāk būs nepieciešams nokārtot arī zināšanu pārbaudes testu, tādā veidā nodrošinot, ka ievadinstruktāža apgūta pilnībā.