Vienotais pieraksts: +371 67000610

Starptautiskā Atomenerģētikas aģentūra teicami novērtē konferences “QUATRO audita īstenošana, aktualitātes un izaicinājumi” organizāciju un norisi

Šī gada maijā Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā notika QUATRO (Improvement Quality Assurance Team for Radiation Oncology) audita vizīte.
Visaptveroša klīniskā audita mērķis bija pārskatīt un novērtēt visu radioterapijas prakses komponentu kvalitāti iestādē, tostarp tās profesionālo kompetenci, ko veica multidisciplināra komanda, kurā ietilpst ārsts radiologs-terapeits, medicīnas fiziķis un radiogrāferis.
“Starptautiskā atomenerģijas aģentūras (SAEA) eksperti veica visaptverošas staru terapijas programmu auditu, lai novērtētu visu procesu, tostarp tādus aspektus kā organizācija, infrastruktūra, klīniskās un medicīniskās fizikas komponentes, atbilstību SAEA vadlīnijās noteiktajam staru terapijas jomā. Starpziņojumā Klīnika no auditoru puses tika atzīta kā moderns vēža slimību terapijas centrs, novērtētas pozitīvās puses, kā arī izteikti priekšlikumi procesu pilnveidei,” norāda mūsu slimnīcas Kvalitātes vadības daļas vadītāja Inta Limanoviča.
Kā noslēgums audita vizītei bija mūsu slimnīcas rīkotā konference “QUATRO audita īstenošana, aktualitātes un izaicinājumi”
Esam saņēmuši pateicību no Starptautiskās Atomenerģētikas aģentūras par “Aslimnīcas Mācību centra” teicami organizēto starptautisko konferenci “QUATRO audita īstenošana, aktualitātes un izaicinājumi”, kura norisinājās 25. oktobrī. Tajā piedalījās turpat 80 ārstniecības personas no visas Latvijas.
Konferences ietvaros dalībniekiem bija iespējams nepastarpināti uzdot jautājumus Starptautiskās Atomenerģētikas ekspertiem. Pasākumu vadīja Kvalitātes daļas vadītāja Inta Limanoviča. Konferences laikā īpašu interesi izraisīja Lauras Annas Grikke pieredzes stāsts par kvalifikācijas paaugstināšanas studijām Itālijā, kuras ir iespējamas, pateicoties Starptautiskās Atomenerģētikas un Valsts Vides dienesta atbalstam.