Vienotais pieraksts: +371 67000610

Patoloģijas centrs saņem apjomīgāko mūsdienu medicīniskās literatūras papildinājumu

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas centrs ir saņēmis apjomīgāko mūsdienu medicīniskās literatūras papildinājumu. Pateicoties “Aslimnīcas Mācību centra” un Patoloģijas centra veiksmīgai sadarbībai, ir izvēlētas 22 dažādas grāmatas rezidentiem un patologiem ar jaunāko zinātniski pamatotu un aprobētu informāciju.
Slimnīcas Patoloģijas centrs ir vadošais šāds centrs valstī un vadošā klīniskā mācību bāzes vieta studentiem un rezidentiem. Tieši šī iemesla dēļ ir vitāli nepieciešams topošo ārstu izglītību balstīt uz jaunāko zinātniski pamatotu informāciju, izmantojot jaunākos klasifikatorus un datu avotus.

“Aslimnīcas Mācību centra” viena no pamatfunkcijām ir slimnīcas” ārstniecības, aprūpes un ārstniecības atbalsta personāla tālākizglītības un profesionālās pilnveides nodrošināšana un arī rezidentūras apmācību darba organizēšana, lai rezidenti un slimnīcas personāls spētu sniegt kvalitatīvus terciārā līmeņa pakalpojumus.

Attēlā no labās puses:“Aslimnīcas Mācību centra” vadītāja Daina Baidekalne, “Aslimnīcas Mācību centra” administratore Laura Cunabela,
“Aslimnīcas Mācību centra” rezidentūras vadītāja Zane Zadināne, Patoloģijas centra vadītājs Valdis Miķelsons, rezidente Katrina Bandere un rezidents Miķelis Pūķis