Vienotais pieraksts: +371 67000610

Infekciju uzraudzības dienests

Infekciju uzraudzība un novēršana ir viena no svarīgākajām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Aslimnīca) prioritātēm, lai pacientiem un viņu piederīgajiem nodrošinātu slimnīcā drošu vidi.

Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas ir globāla problēma. Balstoties uz ECDC (Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs) datiem, Eiropas Savienībā ar slimnīcā iegūtām infekcijām sastopas 4 100 000 pacientu gadā.

Infekciju uzraudzības dienesta darbs balstās gan uz Pasaules Veselības organizācijas, gan ECDC rekomendācijām, kā arī dažādu profesionālo organizāciju ieteikumiem un vadlīnijām. Līdztekus Aslimnīcai arī pārējās Latvijas slimnīcas nodrošina efektīvas sistēmas, lai kontrolētu ar veselības aprūpi saistītas infekcijas.

Aslimnīcas Infekciju uzraudzības dienestu vada sertificēts ārsts infektologs, hepatologs Māris Liepiņš. Komandā ir ārsts-infekciju kontroles speciālists, ārsts-infektologs un infekciju kontroles māsas. Dienests savā darbā ir saistīts ar visām slimnīcas struktūrvienībām – mikrobioloģijas laboratorijām, klīnikām, palīgdienestiem un saimnieciski tehnisko personālu.

Dienesta darbinieku augstākā prioritāte ir sniegt ieguldījumu cīņā ar slimnīcā iegūtām infekcijām, multirezistentiem mikroorganismiem un citām antimikrobiālās ārstēšanas saistītām problēmām (antibiotikasociētas diarejas formas jeb Clostridium difficile infekcija).

Mēs esam apņēmības pilni, lai mazinātu infekciju izplatību un efektīvi aizsargātu pacientus, viņu radiniekus, darbiniekus un citus sabiedrības locekļus, kuri nonāk Aslimnīcā.

Tas ietver:
• Pastāvīgi uzlabot savu klīnisko praksi, lai samazinātu saslimstību ar slimnīcā iegūtām infekcijām un būt par piemēru kolēģiem;
• Izglītību un apmācību visam personālam, izmantojot savstarpējo uzticību, uzraudzības datus un zinātniski pierādītus faktus atbilstošajā jomā;
• Infekciju uzraudzības standartus pacientu aprūpē, kas ir viegli pieejami visiem darbiniekiem;
• Audita politiku un pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka labākā prakse tiek ievērota;
• Atbalstu pacientiem un viņu ģimenēm;
• Racionālu antimikrobiālo līdzekļu pielietojumu kā īpaši svarīgo pasākumu globālās rezistences mazināšanai.


Speciālisti:


Dienesta vadītājs, ārsts infektologs, hepatologs Māris Liepiņš


Ārste infektoloģe Monta Madelāne

Ārste infektoloģe Ilze Ekšteina
Infekciju kontroles māsas: Inna Bičkova, Silvija Bukovska, Sņežana Grigori-Škoda, Janīna Greidāne, Agita Melbārde-Kelmere.

Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs Māris Liepiņš un infektologs Monta Madelāne konsultē pacientus:

• ar slimībām, kuras noris ar paaugstinātu temperatūru (neskaidra iemesla drudzis);
• infekciju slimību gadījumā (angīna, gripa, pneimonijas, zarnu infekcijas , urīnceļu infekcijas, Laima borelioze un citas);
• rezistentu mikroorganismu gadījumā;
• ar antibiotiku lietošanu saistītas caurejas gadījumā (Clostridium difficile infekcija);
• ar  dažādām aknu slimībām;
• par vakcināciju, t.sk. pirms ceļojumiem;

Konsultācijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta ar ģimenes ārsta/citas specialitātes ārsta nosūtījumu vai par maksu.