Vienotais pieraksts: +371 67000610

Eiropas tuberkulozes zinātnieku pieredzes apmaiņas forums par tuberkulozes ierobežošanu – fotogalerija