Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atmiņas kabinets

Poliklīnikā darbojas specializēts “Atmiņas kabinets”, kurā strādā neiroloģes Ieva Paegle un Anželika Gudreniece, kā arī psiholoģe Jeļena Harlamova.

Pacientu atmiņas traucējumu noteikšanu veic ar dažādu testu palīdzību. Procesā iesaistās psihologs, kurš izvērtē atmiņas funkciju ar psiholoģiskiem testiem, novērtējot pacienta uzmanību, atmiņu, valodu, telpisko uztveri un prasmes. Papildus pamata neiroloģiskai izmeklēšanai pacientiem veic elektroencefalogrāfiju, magnētiskās rezonanses izmeklēšanu, smadzeņu asinsvadu izmeklējumus, dažādas laboratorijas analīzes. Ja nepieciešama pacienta padziļināta izmeklēšana, to veic neiroloģijas dienas stacionārā.
Atmiņas kabineta darbības galvenais mērķis ir laicīgi atklāt sākotnējus atmiņas traucējumus, īpaši pacientiem, kuri jaunāki par 60 gadiem, lai aizkavētu neatgriezenisku atmiņas, izzināšanas, dažādu iemaņu un prasmju pavājināšanos.

Atmiņas kabineta darbības virzieni:

  • Pacientu atmiņas funkcijas izmeklēšana un novērtēšana;
  • Slimību, kas varētu izraisīt atmiņas traucējumus, diagnostika;
  • Riska saslimt ar Alcheimera slimību vai citu neirodeģeneratīvu slimību novērtēšana;
  • Ārstēšanas plāna izstrāde agri diagnosticētas Alcheimera slimības pacientiem;
  • Pacientu ar atmiņas traucējumiem ikgadēja novērošana;
  • Pacientu ar atmiņas traucējumiem riska faktoru uzskaite un datu bāzes veidošana.

Lai pieteiktos ambulatorajai speciālista konsultācijai: