Vienotais pieraksts: +371 67000610

Jevgeņijs Movčans

Specializācija

Traumas un traumu sekas. Operē dienas stacionārā.