Vienotais pieraksts: +371 67000610

Olita Cakule-Ozoliņa

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien

8:00 – 14:00

Trešdien

8:00 – 14:00

Ceturtdien

8:00 – 14:00

Iepriekšējs pieraksts pa tālruņiem: 

  • (+371) 67514414
  • (+371) 67514433
  •  (+371) 67514431
  •  (+371) 67514418

Rīgas ambulatorā nodaļa atrodas:

Lielvārdes ielā 68, 7. korpusā.

e-pasts: tb.anodala@aslimnica.lv