Vienotais pieraksts: +371 67000610

Karīna Vasiļauska

Plaušu slimības (izņemot tuberkulozi)